Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium


Diákjaink sikere a Rajeczky-versenyen

Március 28-án a zeneművészeti szakgimnázium tizenhat diákja vett részt szép eredménnyel a Rajeczky Benjaminról elnevezett XX. Gregorián- és népdalének-, népi hangszeres versenyen. Sokszínű, színvonalas minősítő megmérettetés volt. Íme az eredmények:

Horváth Tünde 10.z, népi hegedű (felkészítő tanár: Virágvölgyi Márta): arany

Piacsek Péter 11.z, szóló citera (felkészítő tanár: Bennő Katalin): kiemelt arany
Kovács Liliana 9.z, citera-ének (felkészítő tanár: Bennő Katalin): arany

Mokos Csongor 9.z, duda (felkészítő tanár: Istvánfi Balázs): kiemelt arany

Citera csoport - Hauser Veronika 12.z, Piacsek Péter 11.z, Szendrődi Hanga 11.z, Orbán Kata 9.z, Kovács Liliana 9.z (felkészítő tanár: Bennő Katalin): kiemelt arany

Gregorián kamarakórus - Dudinszky Kata 10.z, Koós-Hutás Mandula 10.z, Rakonczai Maja 11.z, Horváth Csenge 9.z, Bálint Zsófia 9.z, Ütő Imre 9.z, Kovács Dániel 9.z, Lénárt Márton 9.z, Tesselaar Dániel 12.z (felkészítő tanár: Rudolf Krisztina): arany

Gratulálunk a diákoknak és minden felkészítő tanárnak!


Iskoladráma, mint hitoktatás – egy CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ bemutató margójára

Különleges nagyböjti lelkinap részese volt a Budapesti Ward Mária Iskola közössége. Már hónapok óta készültek az iskola zeneművészeti szakgimnáziumának növendékei, a gimnázium színjátszói és tanáraik a Csíksomlyói passió színpadra állításával.

A 18. századból fennmaradt gazdag forrásanyagból dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, drámakutató szakmai segítségével válogatták ki a legértékesebb és a csíksomlyói hagyományra legjellemzőbb szövegeket, amihez egyházzenei, régizenei és népzenei anyagokat illesztve vitték színre Jézus szenvedéstörténetét. Így az előadásban például helyet kapott az „égi pör” jelenete, ahol az Atyaisten ószövetségi alakokat, illetve allegorikus figurákat kérdez fia sorsáról. Vagy ilyen módon kerül az előadás egyik középpontjába a szenvedő Mária alakja is.

A középkori hagyományban kialakult magyar nyelvű misztériumjátékok legtovább a Kárpátok keleti részénél, Csíksomlyó környékén maradtak fenn. A zarándokhely nem csak pünkösd szombatján, hanem nagypénteken is megtelt a környező vidéken élő emberekkel, akik a passiójátékra érkeztek ide. Az itteni ferencesek által működtetett iskola diákjai, 80-120 fő adta elő Jézus kínszenvedésének és feltámadásának történetét, egészen az 1780-as évekig.

Az egyházi év legnagyobb ünnepének eseményeit a Csíksomlyói passió hagyománya különleges módon őrzi. Egyfelől ünnepélyes, művészi, ugyanakkor közérthetőségre törekszik. Egyszerre van benne jelen a szent és a profán hagyomány.

A passióra ellátogató tömegek egy különleges iskoladráma előadáson, valamint egyszerre hitoktatásban, lelkigyakorlaton vettek részt a misztériumjátékon keresztül. A történet előadásának célja volt a nézők lelki ráhangolása a nagyhétre, a bűnbánattartásra és vezeklésre.

Maga a történet, az előadás archaikus szövegei, és a művészi zenei összeállítások hatása a mai kor hallgatóságára is így hat. Ezzel a lelki élménnyel gazdagodhattak a Budapesti Ward Mária Iskola diákjai, akik e hagyomány felelevenítésével tartották meg az idei nagyböjtben lelkinapjukat.

 


Adó 1% felajánlás

Kérjük, hogy idén se feledjék adójuk 1%-át a Budapesti Ward Mária Iskola alapítványa részére felajánlani és családtagjaikat, ismerőseiket is erre buzdítani.

 

Ward Mária Iskola Alapítvány    18103081-1-41

 

Köszönjük! 

 


Beszámoló a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium felvidéki útjáról

Van két felvidéki származású kolléganőm. Testvérek. Oly sokat és oly szeretettel meséltek már otthonukról, hogy elhatároztam, amint tehetem, felkeresem. Mint történelemtanár értem és átérzem a határon túli magyarok élethelyzetét és tudom, hogy az elszakítottságot úgy tudjuk áthidalni, ha megismerjük őket, kapcsolatot létesítünk és ápoljuk azt. A Rákóczi Szövetség példamutató tevékenységét régóta követem. Idén ősszel álltak úgy a csillagok, hogy a Szövetség anyagi támogatásával, kolléganőim, helyben élő szüleik segítségével és a gyerekek érdeklődésével és lelkesedésével belevágtunk a szervezésbe.