Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium


Beiratkozás első osztályba a 2020-2021. tanévre

A napokban megjelent 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat értelmében a leendő első osztályosok beiratkozása a következőképpen alakul iskolánkban:

 • A szülők 2020. április 6-24. között jelzik szándéknyilatkozatukat a titkarsag@wardmaria.hu címen a beiratkozásról. Kérjük, hogy lehetőség szerint a felvételhez szükséges minden dokumentumot juttassanak el elektronikus formában számunkra. A szükséges dokumentumokról itt tájékozódhatnak: http://wardmaria.hu/cikk/felveteli-es-atveteli-eljaras-az-altalanos-iskolaba
 • Az iskola vezetősége legkésőbb 2020. április 27-ig dönt a felvételről. Erről írásban tájékoztatja minden esetben a szülőket, valamint a felvétel esetén a lakóhely szerinti körzetes iskola vezetőjét.
 • Amennyiben esetleg nemleges a válasz, abban az esetben a körzetes iskolák 2020. április 28-ig hivatalból felveszik a körzetükbe tartozó tanköteles gyermekeket. Továbbá április 28. és május 15. között lehetőség van a férőhellyel rendelkező körzetes iskoláknál további felvételi kérelemmel élni. A beiratkozáshoz szükséges iratokat a 2020-2021. tanév első napján kell majd bemutatni.

A beiratkozással kapcsolatos hivatalos tájékoztató elérhető itt:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/iskolai_beiratkozas_2020

Várunk minden leendő első osztályos gyermeket és családjaikat iskolánkba!


Felvételi és átvételi eljárás az Általános Iskolába

Jelentkezési lap 1. osztályba >>>>

Jelentkezési lap 2-8. osztályba >>>>


A felvételi eljárás:

1.      A felvételi eljárás a Budapesti Ward Mária Általános Iskola 1. évfolyamába:

Iskolakóstoló programunk alkalmával ismerkednek az óvodások a feladatokkal, a leendő tanítókkal. Eközben a szülőkkel a vezetőség tagjai személyes beszélgetést folytatnak a családi bemutatkozó levél alapján.

A felvételt kizáró tényezők:

 • A felvehető diáklétszám határának elérése (28-28 fő)
 • SNI kategória
 • Az iskola lelkiségével nem összeegyeztethető családi háttér.

 

2.      Átvételi eljárás a Budapesti Ward Mária Általános Iskolába

Iskolánkban az átvételi eljárás négy részből áll:

1. Az alábbi dokumentumok benyújtása:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • Nevelési tanácsadó vagy Szakértői Bizottság által kiállított szakvélemény eredménye
 • az összes korábbi bizonyítvány hiteles másolata, a megelőző három évre visszamenőleg (amennyiben van)
 • az adott tanév értékelési naplójának tanulóra vonatkozó másolata
 • plébánosi/hitoktatói ajánlás
 • családi bemutatkozó levél

 2. Felvételi elbeszélgetések:

 • a vezetőség valamelyik tagjával
 • a leendő osztályfőnökkel
 • nyelvtanárral
 • fejlesztőpedagógusainkkal

3. Próbanap abban az osztályban, ahová a jelentkező a felvétel után kerül

4. A vezetőség állásfoglalást kér az elbocsátó iskola igazgatójától az átjelentkező tanulóról

 

A végső döntést a vezetőség az osztályfőnök, az érintett szaktanárok és a fejlesztő pedagógusok véleménye alapján hozza meg.