Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

Felvételi eljárás a Zeneművészeti Szakgimnáziumba

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakgimnáziumi képzés 9. évfolyamára >>>>

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakgimnázium OKJ-s képzésére >>>> OKJ-s képzésünkre szeptember 1-ig 25. életévüket be nem töltött növendékek jelentkezését várjuk!

Tanulmányi területek kódszáma >>>>

Felvételi követelmények >>>>

Várjuk a jelentkezéseket az iskola@wardmaria.hu címre.

A zeneművészeti szakgimnázium művész-tanárai a következő oldal alján találhatóak >>>>

Zeneművészeti Szakgimnázium

Intézményi sajátosságok tanulmányi téren

 

  • Szakmai tárgyakat emelt óraszámban oktatjuk.
  • Az első idegen nyelv óraszáma 9. és 10. évfolyamban a kerettantervi ajánlás feletti, a sikeres nyelvvizsgaszint elérése, a nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése érdekében.
  • A közismereti érettségi tárgyak közül emelt óraszámban oktatjuk a matematikát és a történelmet.
  • A hittan oktatás minden diákunk számára magától értetődően kötelező.

 

Egyházzenész I-II.

Egyházzenész, Kántor-énekvezető

Egyházzenész, Kántor-kórusvezető

Egyházzenész, Kántor-orgonista

Egyházzenész, Kántor-gitáros

 

Klasszikus zenész I-II.

Klasszikus zenész, Hangkultúra

Klasszikus zenész (húros-vonós, fafúvós, rézfúvós, billentyűs – régizenei specializáció)

Klasszikus zenész, Magánénekes (régizenei specializáció)

 

Népzenész I-II.

Népzenész, Népi énekes

Népzenész (húros-vonós, fafúvós)

 

A zeneművészeti szakgimnázium párhuzamos képzésére jelentkező általános iskola 8. osztályába járó diákoknak meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbelit magyar nyelv és matematika tantárgyakból, valamint meg kell felelni a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain.

 

A felvételi eljárásban elérhető pontok számítása:

  • A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei. (20 pont)
  • A 7. év végi és a 8. félévi jegyek (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) összegének a fele. (20 pont)
  • Szóbeli kompetenciaalapú meghallgatás (15 pont)
  • Családi bemutatkozó levél. (5 pont)
  • Zenei képességvizsgálat: írásbeli és szóbeli meghallgatás. (40 pont)

 

D Zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli eredménye 40

1. Főtárgy 20 (népzenész szakokon: Népzenei ismeretek írásbeli 5 pont, főtárgy 15 pont)

2. Szolfézs írásbeli 10

3. Szolfézs szóbeli 5

4. Zongora 5

 

Megnevezés

Max. abszolút érték

Max. felvételi pontszám

A

1.

Magyar nyelv központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye

50

20

2.

Matematika központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye

50

B

1.

Magyar nyelv és irodalom 7. év végi érdemjegyeinek átlaga

5

20

2.

Magyar nyelv és irodalom 8. félévi érdemjegyeinek átlaga

5

3.

Matematika 7. év végi érdemjegye

5

4.

Matematika 8. félévi érdemjegye

5

5.

Történelem 7. év végi érdemjegye

5

6.

Történelem 8. félévi érdemjegye

5

7.

Idegen nyelv 7. év végi érdemjegye

5

8.

Idegen nyelv 8. félévi érdemjegye

5

C

1.

Szóbeli kompetenciaalapú meghallgatás

15

15

D

 

Zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli eredménye

 

40

1.

Főtárgy

20

2.

Szolfézs írásbeli

10

3.

Szolfézs szóbeli

5

4.

Zongora

5

E

1.

Családi bemutatkozó levél

5

5

Összesen (A+B+C+D+E):

100

 

A zeneművészeti szakgimnázium szakképzési évfolyamaira (OKJ) jelentkezés feltétele más középiskola 12. évfolyamán megszerzett félévi bizonyítvány, vagy érettségi bizonyítvány, valamint a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain eredményes részvétel.

 

A párhuzamos képzésre és a szakképzésre jelentkező népi énekes és klasszikus énekes felvételizőktől a szóbeli felvételi napjáig egy három hónapnál nem régebbi fül-orr-gégészeti leletet kérünk, melyben a hangképző szervek épségét, egészségét igazolja a szakorvos.

 

Előmeghallgatás és konzultáció

A szakmai meghallgatást megelőzően minden tanévben előmeghallgatást tartunk, valamint az előmeghallgatás és a felvételi eljárás közötti időszakban egy alkalommal egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk a zeneművészeti szakgimnáziumi képzésünkre jelentkező diákok és szüleik részére.

Az előmeghallgatás időpontjait az intézmény minden tanévben külön meghirdeti.

Egyéni konzultációs időpont az előmeghallgatások után az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Faragó Ákos (klasszikus zene): farago.akos@wardmaria.hu

Rudolf Krisztina (egyházzene): rudolf.krisztina@wardmaria.hu

Szabó Ágnes (népzene): szabo.agnes@wardmaria.hu

 

A Nkt. 12. § (5) alapján párhuzamos oktatás esetén a tanuló az iskolai nevelés-oktatás szakasza és a szakképzés követelményeit ugyanabban az iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti. Különleges esetekben a közismereti és a szakmai képzés eltérő intézményben is folyhat. Más köznevelési intézményben folytatott közismereti nevelés-oktatásban való részvétel esetén az intézményben folytatott párhuzamos szakképzés lehetőségéről minden esetben az igazgató a fenntartóval való egyeztetés után dönt.

 

Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az ötödik kerületben található. Továbbá azokat a diákokat, akiknek testvére már az intézmény tanulója.

További előnyt jelenthet a plébánosi/hitoktatói ajánlás, illetve szívesen fogadjuk felkészítő kollégáink szakvéleményét, jellemzését is.

A felvételi eljárás a saját intézményünkben tanuló 8. és 12. évfolyamos diákokra is vonatkozik.