Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

Konferencia beszámoló - Intézmény és hagyomány, 2017.

A kétnapos rendezvény első napja a regisztrációt követően Kalmanovits Zoltán megbízott igazgató megnyitójával kezdődött. A délelőtt további részében, valamint a délután első felében szakmai előadásokra került sor. Részben meghívott előadók, részben pedig a rendezvény kapcsán meghirdetett pályázatra érkezett gondolatok kerültek a hallgatóság elé. Az előadásokat különböző intézményi szinteken népzenét tanuló növendékek népzenei produkciója tette hangulatossá. Felléptek a gödi Búzaszem Iskola dudásai, a Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendékei, az Óbudai Népzenei Iskola diákjai és tanárai, valamint a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI növendéke.
Első előadóként Bolya Mátyás szakmódszertani kutatásának eredményein keresztül mutatott rá néhány fontos szakmai területre, valamint tárt fel fejlesztési lehetőségeket, jövőképet.
Ezt követően Eredics Gábor a népzeneoktatás intézményesülési folyamatának több évtizedes történetét elevenítette fel. Majd Kiss Csillag Anna egy vidéki zeneiskola népzenetanárának mindennapjait mutatta be, annak szépségeivel és nehézségeivel. Ezt követően Konkoly Csenge egy mikrokutatás eredményein keresztül világított rá a népi énekesek esetében a hangképzés fontosságára. Az ebédszünetet megelőzően egy korábbi országos művészeti iskolákat érintő felmérés eredményeit mutatta be Palócz Réka intézményvezetői szempontból. A délelőtti blokk végén a résztvevők kérdéseikkel, hozzászólásaikkal gazdagították a programot.
A délutáni előadásokat Bolya Dániel nyitotta a pásztorfurulya népszerűsítését és elterjesztését elősegítő elképzeléseinek bemutatásával. Majd Bánhegyi Andrea hívta fel a résztvevők figyelmét a művészeti oktatásban a növendékek önismereti fejlesztésének fontosságára. Az előadásokat Dömény Krisztián zárta, aki az improvizációs lehetőségek tárházát mutatta be a népzeneoktatásban.
A kérdéseket követően egy kerekasztal-beszélgetés következett Szerényi Bélával, ahol a résztvevőkkel közösen a népzeneoktatás intézményi szintjeinek aktuális helyzetéről, nehézségeiről folyt beszélgetés.
A kétnapos konferencia első napját a rendező intézmény, a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium növendékeinek hangversenye zárta.

A második nap a műhelymunka jegyében telt. A résztvevők öt szekcióban vitatták meg az egyes szakterületeket érintő kérdéseket. A népzeneelmélet szekciót Richter Pál, a vonós szekciót Fajkusz Attila, a fúvós szekciót Istvánfi Balázs, a népi énekes szekciót Vakler Anna távollétében Szabó Ágnes, a pengetős szekciót pedig Bolya Mátyás irányította. Minden szekció munkája dokumentálásra került, melyeket feldolgozva a későbbi szakmai munka fontos alapjául szánják a szervezők.
Az ebédszünetet követően minden szekció beszámolt a délelőtti műhelymunkáról, majd a nap hátralévő részében ezek mentén közös kerekasztal-beszélgetésre került sor, melyen a jövőtervezés első lehetséges lépéseit vitatták meg a jelenlévők.
A szervezők és a házigazda intézmény nevében mondott zárszóban Kalmanovits Zoltán kiemelte, hogy nagyon sok fontos gondolat került elő a rendezvény folyamán, amit azok feldolgozása után számos fórumon közzé szeretnének tenni, többek között egy konferencia kötet megjelentetésével. Továbbá reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a rendezvény rendszeres fóruma lehet a népzeneoktatásnak, és a szakmai megbeszélések érezhető, érdemi fejlődéshez vezethetnek ezen a területen, minden érintett intézményi szinten egyaránt.

Kalmanovits Zoltán

Fotók az első napról 

Fotók a második napról