Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium


Ideiglenes felvételi rangsor - gimnázium

Gimnázium
Ideiglenes felvételi rangsor, 2021.

Az „E” jelentése: elutasítva

Letölthető PDF >>>>Felvételi tájékoztató

2020. november 18-án 16.30 órakor online igazgatói felvételi tájékoztató fórumot tartunk.

Erre az alábbi linken található űrlap kitöltésével tudnak regisztrálni >>>>

Az igazgatói fórumon fel tudják tenni kérdéseiket, amelyek az alábbi "Felvételi tájékoztató 1-3." alapján felmerül Önökben.

Az intézményünkben folyó képzéseinkről itt kaphatnak átfogóbb képet >>>>

Valamint a felvételi eljárásunkkal kapcsolatban bővebben tájékozódhatnak ezen a linken >>>>

Várunk minden érdeklődőt szeretettel az online fórumon, illetve kérdéseikkel - amennyiben nem tudnak a fórumon részt venni - írásban is megkereshetnek bennünket (vezetoseg@wardmaria.hu)!


Tájékoztató a felvételi eljárásról, 2021-2022.

OM azonosítónk: 034894

A jelentkezési lapok kitöltéséhez szükséges tagozati kódok:

Tagozat kód

Tanulmányi terület

Gimnázium

0001

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Zeneművészeti Szakgimnázium

0011

Egyházzenész, Kántor-énekvezető

0012

Egyházzenész, Kántor-kórusvezető

0013

Egyházzenész, Kántor-orgonista

0014

Egyházzenész, Kántor-gitáros

0021

Klasszikus zenész, Hangkultúra

0022

Klasszikus zenész (fafúvós)

0023

Klasszikus zenész (rézfúvós)

0024

Klasszikus zenész (húros-vonós)

0025

Klasszikus zenész (billentyűs)

0026

Klasszikus zenész (magánénekes)

0031

Népzenész, népi énekes

0032

Népzenész (fafúvós)

0033

Népzenész (húros-vonós)

 

Iskolánk részletes felvételi tájékoztatóját az alábbi linken találják:

http://www.wardmaria.hu/common/documents/cikk/034894_BWMI_felveteli_tajekoztato_2021-2022.pdf

 

Iskolánk belső jelentkezési lapja honlapunkról letölthető:

http://wardmaria.hu/cikk/felveteli-es-atveteli-eljaras-a-gimnaziumba

http://www.wardmaria.hu/common/documents/cikk/jellap_szakgimn9.doc

http://www.wardmaria.hu/common/documents/cikk/jellap_OKJ.doc

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2021. FEBRUÁR 10.


Felvételi és átvételi eljárás a Gimnáziumba

Jelentkezési lap 9. osztályba >>>>

Jelentkezési lap 10-12. osztályba >>>>


Iskolánk fenntartója a korábban „Angolkisasszonyoknak” nevezett Congregatio Jesu Szerzetesrend. A rend alapítója Ward Mária (1585-1645), akiről iskolánk nevét kapta.

 

Iskolánkban a szentignáci lelkiség szerint három alappillérre épül értékközvetítő pedagógiánk:

 

TUDÁS-LELKISÉG-SZOLGÁLAT

 

Gimnázium

 

Intézményi sajátosságok tanulmányi téren

 

 • Heti 1-1 órában biztosítjuk a felzárkóztatás lehetőségét magyar nyelv-és irodalom, illetve matematika tantárgyakból. Ezeken az órákon kötelező részt vennie azoknak a diákoknak, akiknek eredménye az adott tárgyból nem éri el középiskolában a 3,0 –es átlagot. 9. évfolyamon ez a felzárkóztatás a felvételi eredmények függvényében történik.
 • Tehetséggondozás: 9-10-11.évfolyamon (a 2020-as 9. évfolyamtól kezdődően felmenő rendszerben) minden diákunk számára kötelezően választandó egy foglalkozás a tanévet megelőzően meghirdetett foglalkozások közül (művészeti vagy szaktárgyi foglalkozások)
 • Emelt szintű felkészítés órák keretében: 11-12. évfolyamon minimum egy fakultációs tárgy választása mindenkinek kötelező
 • Az első idegen nyelv óraszáma 9. és 10. évfolyamban a kerettantervi ajánlás feletti, a sikeres nyelvvizsgaszint elérése, a nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése érdekében. A második idegen nyelvnél kerettantervi ajánlott óraszámmal biztosítjuk annak lehetőségét, hogy tanulóink legalább középszintű érettségit tegyenek az adott nyelvből.
 • Matematikából és magyar nyelv- és irodalomból az érettségire készülés érdekében biztosítunk többletórákat 11-12. évfolyamon.
 • A hittan oktatás minden diákunk számára magától értetődően kötelező.

 

A felvételi sajátos követelményei, pontszámítás rendszere

 

Minden jelentkezőnek meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbeli feladatsort, majd a felvételi bizottsággal való személyes találkozás után döntünk arról, hogy ki kezdheti meg tanulmányait Gimnáziumunkban.

A jelentkezők tudását a központi írásbeli felvételin elért pontok alapján tudjuk megítélni. A matematikából és magyar nyelvből hozott pontok az eljárás során maximum 25-25%-ot, a hetedik év végi és a nyolcadik félévi bizonyítvány átlagát tekintve 20%-ot érnek.

 

Megnevezés

Max. abszolút érték

Max. felvételi pontszám

A

1.

Magyar nyelv központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye

50

50

2.

Matematika központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye

50

B

1.

Magyar nyelv és irodalom 7. év végi érdemjegyeinek átlaga

5

20

2.

Magyar nyelv és irodalom 8. félévi érdemjegyeinek átlaga

5

3.

Matematika 7. év végi érdemjegye

5

4.

Matematika 8. félévi érdemjegye

5

5.

Történelem 7. év végi érdemjegye

5

6.

Történelem 8. félévi érdemjegye

5

7.

Idegen nyelv 7. év végi érdemjegye

5

8.

Idegen nyelv 8. félévi érdemjegye

5

C

1.

Szóbeli meghallgatás eredménye

25

25

D

1.

Családi bemutatkozó levél

5

5

Összesen (A+B+C+D):

100

 

A jelentkező diákok lelki beállítottságát, értékrendjét a személyes találkozás során ismerjük meg: a nyolcadikos diákok logikai, szövegértési, szociális kompetenciáiról, hittan ismereteiről csoportos foglalkozások keretében tájékozódunk. Ezt követően egyéni beszélgetésen ismerjük meg a jelentkezőket és szüleiket, akiktől lehetőleg előzetesen, de legkésőbb ezen a napon egy családi bemutatkozó levelet kérünk.

 

A szóbeli meghallgatás 25%-ban, a családi bemutatkozó levél további 5%-ban járul hozzá a felvételi sikeréhez.

 

Kérjük, hogy a jelentkezők a személyes találkozást megelőzően az iskola titkárságán adják le gimnáziumi jelentkezési lapjukat (honlapról letölthető), a már említett családi bemutatkozó levelet, valamint a plébánosi vagy hitoktatói ajánlást.

 

Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén, a mi helyzetünkben, az V. kerületben található.

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola tanulóinak, az általános iskola 8. osztályából, a gimnázium 9. osztályába lépéséhez szintén meg kell írniuk az egységes, központi felvételi írásbelit, és részt kell venni a szóbeli meghallgatáson is.

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 4. § 2. illetve 4. § 23. pontjainak figyelembevételével iskolánk vezetősége a felvételi eljárás során él az egyéni elbírálás lehetőségével, és dönt arról, hogy tudja-e biztosítani az SNI illetve BTMN határozattal rendelkező diákok speciális oktatás-nevelését.

 

2.      Átvételi eljárás a Budapesti Ward Mária Általános Iskolába és Gimnáziumba

Iskolánkban az átvételi eljárás négy részből áll:

1. Az alábbi dokumentumok benyújtása:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • Nevelési tanácsadó vagy Szakértői Bizottság által kiállított szakvélemény eredménye
 • az összes korábbi bizonyítvány hiteles másolata, a megelőző három évre visszamenőleg (amennyiben van)
 • az adott tanév értékelési naplójának tanulóra vonatkozó másolata
 • plébánosi/hitoktatói ajánlás
 • családi bemutatkozó levél

 2. Felvételi elbeszélgetések:

 • a vezetőség valamelyik tagjával
 • a leendő osztályfőnökkel
 • nyelvtanárral
 • fejlesztőpedagógusainkkal

3. Próbanap abban az osztályban, ahová a jelentkező a felvétel után kerül

4. A vezetőség állásfoglalást kér az elbocsátó iskola igazgatójától az átjelentkező tanulóról

 

A végső döntést a vezetőség az osztályfőnök, az érintett szaktanárok és a fejlesztő pedagógusok véleménye alapján hozza meg.