Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium


Felvételi és átvételi eljárás a Gimnáziumba

Jelentkezési lap 9. osztályba >>>>

Jelentkezési lap 10-12. osztályba >>>>


1.      A felvételi eljárás a Budapesti Ward Mária Gimnázium 9. évfolyamába

A jelentkezőknek meg kell írniuk az egységes, központi felvételi írásbelit, és szóbeli meghallgatáson kell részt venniük.

A felvételi eljárásban elérhető pontok számítása:

A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményének ötven százaléka. (50 pont)

 1. A 7. év végi és a 8. félévi jegyek (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) összegének a fele. (20 pont)
 2. Családi bemutatkozó levél. (5 pont)
 3. Szóbeli meghallgatás (25 pont)

Az iskola a szóbeli vizsgára plébánosi/hitoktatói ajánlást, ill. keresztlevél másolatot kér.

Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén, a mi helyzetünkben, az ötödik kerületben található. Továbbá azokat a diákokat, akiknek testvére az intézmény tanulója.

 

2.      Átvételi eljárás a Budapesti Ward Mária Általános Iskolába és Gimnáziumba

Iskolánkban az átvételi eljárás négy részből áll:

1. Az alábbi dokumentumok benyújtása:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • Nevelési tanácsadó vagy Szakértői Bizottság által kiállított szakvélemény eredménye
 • az összes korábbi bizonyítvány hiteles másolata, a megelőző három évre visszamenőleg (amennyiben van)
 • az adott tanév értékelési naplójának tanulóra vonatkozó másolata
 • plébánosi/hitoktatói ajánlás
 • családi bemutatkozó levél

 2. Felvételi elbeszélgetések:

 • a vezetőség valamelyik tagjával
 • a leendő osztályfőnökkel
 • nyelvtanárral
 • fejlesztőpedagógusainkkal

3. Próbanap abban az osztályban, ahová a jelentkező a felvétel után kerül

4. A vezetőség állásfoglalást kér az elbocsátó iskola igazgatójától az átjelentkező tanulóról

 

A végső döntést a vezetőség az osztályfőnök, az érintett szaktanárok és a fejlesztő pedagógusok véleménye alapján hozza meg.