A Hivatalos kiegészítésben a korábban közzétett meghirdetések

módosítása, kiegészítése mellett új jelentkezési lehetőségeket is

meghirdettek a felsőoktatási intézmények.

A felsőoktatási felvételi tájékoztató – az érettségizetteknek és

diplomásoknak – kiegészített, pontosított formában található meg a

felvi.hu oldalon. Minden jelentkezőnek akkor is újra érdemes

áttanulmányoznia a jelentkezési szabályokat, meghirdetéseket, ha

korábban már megnézte azokat a honlapon.

Kiegészítések, javítások, módosítások a felvételi tájékoztatóban

A felvételi tájékoztatóban kerül feltüntetésre a meghirdetett

„hagyományos", nem duális formájú szakok mellett lábjegyzetben,

amennyiben a szakot a felsőoktatási intézmény duális formában is

indítani szándékozik.

A duális képzésről, illetve az adott felsőoktatási

intézménnyel szerződött gazdálkodó szervezetekről, vállalkozásokról,

szakmai gyakorlóhelyekről az intézmények honlapjain, illetve

a www.dualisdiploma.hu honlapon lehet tájékozódni. Ennek

tanulmányozását mindenkinek ajánljuk!

Különböző okok miatt lehetnek további olyan szakok, amelyeket

decemberben nem hirdettek meg a felsőoktatási intézmények, és most

mégis meghirdetik, illetve olyanok is vannak, amelyeket intézményi

döntés alapján töröltek a meghirdetések közül. Emiatt mindenki nézzen

rá még egyszer a kiválasztott intézmény meghirdetett szakjaira!

Jelentkezési határidő: 2016. február 15.

Legkésőbb 2016. február 15-én éjfélig van lehetőség jelentkezni a

szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Szintén eddig kell

befizetni a megjelölt jelentkezési helyek alapján számított kiegészítő díjat

átutalással, vagy internetes fizetésre alkalmas bankkártyával.

Hitelesítési határidő: 2016. február 23.

2016. február 23-ig kell mindenkinek hitelesítenie a jelentkezését

Ügyfélkapun keresztül, vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és

aláírt hitelesítő adatlap postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1380

Budapest, Pf. 1190).

Kiegészítő információk