A pályaorientáció, mint műveltségi terület megjelent a Nemzeti Alaptantervben. Ez jelentős előrelépés a hazai nevelői munka lehetőségeinek bővülésében. „A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását a lehető legszélesebb információnyújtás révén” (Szilágyi Klára). A pályaorientáció fogalma alatt a pálya- és a munka világában való folyamatos tájékozódási igény kialakítását értjük, egy olyan tanulási folyamatot, ahol a fiatalok elfogadják, hogy a körülöttük lévő világ gazdasági jellemzői, és a választható munkák tartalma változik, és felismerik, hogy sikeres életpályájuk nagyrészt azon múlik, hogy önismeretük révén hogyan képesek ezekben a változásokban eligazodni. A pályaorientáció új gondolkodásmódot közvetít a fiatalok számára, amely révén lehetővé válhat az életpálya- szemlélet elsajátítása, a személyes élet megtervezése iránti igény felkeltése, valamint a helyes önismereten és pályaismereten alapuló pályaválasztási döntés előkészítésének fontossága.

Iskolánk arra törekszik, hogy minden tanuló kapjon támogatást saját lehetőségeinek jobb felismerésében, kibontakoztatásában, egyéni igényeinek megfelelően.

Ahhoz, hogy növendékeink kompetens döntést tudjanak hozni minden bizonytalanságuk ellenére, tájékozódásra van szükségük a választási lehetőségeket és azok következményeit illetően, ugyanakkor a segítség eredményeképpen képesek az önálló döntésre.

b_520_0_16777215_00_images_Media_palyaorientacio_01.jpg

Kiegészítő információk