Az egyházi iskolák elsődleges célja kell, hogy legyen, hogy lelki, szellemi, etikai és egészségi értelemben a továbbtanulásra érett fiatalokat bocsássanak ki kapuikon az érettségikor. A keresztény, szabad döntésre képes felnőttséghez és önismerethez való elvezetése, illetve az általános pedagógiai munka mellett a kifejezett továbbtanulással kapcsolatos döntés és a felkészítés ezen túlmenő feladatokat követel meg.

A pályaorientáció célja iskolánkban, hogy a tanulók saját életpályájuk megalapozásához ismereteket kapjanak mind önmagukról, mind munkaerő piaci környezetükről, és kellően megalapozzák a pályaválasztási döntésüket. Határozzák meg saját helyzetüket és céljaikat, alakuljon ki bennük a szakmai szocializáció, a szakmatanulás igénye, fogadják el a távlatos életpálya-építés szükségességét. A pályaorientáció járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott életvezetési stratégiájának kialakításához, különös tekintettel a munkához való viszonyra.
Sajátítsanak el hatékony és eredményes tanulási módszereket, tárják fel érdeklődésüket, hajlamaikat, készségeiket. Személyes tapasztalataik alapján alakítsanak ki pozitív viszonyt a munka világához. A pályaorientáció segítse a tanulókat individuális céljaik megfogalmazásában, tudjanak tervezni és dönteni életpályájukkal kapcsolatban.

Egyéni kísérés módszere

A pályaorientáció alapja iskolánkban minden egyes diákkal a személyes kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. Ez a módszer teljességgel megfelel a Ward Iskolák egyik legfontosabb nevelési célkitűzésének: a személyes törődésnek. Intézményünkben a nevelés inkább a személyre összpontosul, mint az elvégzendő tananyagra.


b_520_0_16777215_00_images_Media_palyaorientacio_02.jpg

Kiegészítő információk