Évf. Feladat Idő Felelős
9-től évközi szociális, karitatív önkéntes programok, önismereti tréningek folyamatos Ifj.véd.fel/ofő/PO-tanár
10 szülői életpályamodellekről beszélgetés, előadás   ofő / nev.igh
10-11 önismereti, motivációs és pályaorientációs tesztek megírása és elemzése

osztályfőnöki órák keretében

február-március
ofő/PO-tanár
10 Versenyek folyamatos okt.igh
  Egyetemista öregdiákok előadása az egyetemekről témahét PO-tanár/ okt-nev.igh
11-12 Tantervi kiegészítő tanulmányi programok (EU ismeretek, életvitel, év eleji lelkigyakorlat)   okt.igh
11-12 Emelt szintű érettségi előkészítő fakultációk a 11-12. évfolyamon folyamatos okt.igh
11-12 Egyéni: egyetemi nyílt napok november-december-január diák
10-12 tájékoztatás a felvételi és továbbtanulás kereteiről, elhelyezkedési lehetőségekről folyamatos: osztályfőnöki óra ofő/PO-tanár
  a könyvtárban önálló részt alakít ki a továbbtanulási anyagokkal folyamatos

könyvtáros/PO-tanár

  Honlapon a pályaorientációs felület rendszeres karbantartása folyamatos

PO-tanár

  Egyéni elbeszélgetések (szülők, diák) folyamatos

PO-tanár

  Egyéni és kiscsoportos tanulmányi projektek, tapasztalat-centrikus versenyek meghirdetése, illetve ezekre való felkészítés. folyamatos

okt.igh

  Reális és folyamatos visszajelzés a tanulmányokról (vizsgák, kis érettségi) vizsgahetek

okt.igh

Kiegészítő információk