Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

Igazgató

Kalmanovits Zoltán - igazgató
kalmanovits.zoltan@wardmaria.hu
"Bis orat, qui canit." (Szent Ágoston)
 • középiskolai ének-zenetanár, karvezető
  (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 1997)
 • Beiskolázási tanácsadó, mentortanár (2012)
 • Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (BME-GTK, 2015)
 • Tantárgygondozó szaktanácsadó - művészetek, ének-zene
 • Interprofesszionális szaktanácsadó (Intézményfejlesztési szakterület, Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése szakterület - Tehetségfejlesztés)
 • tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő

Igazgatóhelyettesek

Bánhegyi Andrea - oktatási igazgatóhelyettes, német, 8.b
banhegyi.andrea@wardmaria.hu
"Semmi sem nehéz annak, aki valamire elszánt; főképp azok a dolgok nem, melyeket szeretetből kell tenni." (Loyolai Szent Ignác)
 • Orosz-német szak (Debreceni Egyetem, 1989)
 • Közoktatási vezető szak (Miskolci Egyetem, 2003)
 • Pályaorientációs tanári szak (Gödöllői Egyetem, 2007)
 • Mentálhigiéné szak (Debreceni Egyetem, 2011)
 • Mentortanár (Debreceni Egyetem, 2011)
Giczinger László - nevelési igazgatóhelyettes, magyar, 10.b
giczinger.laszlo@wardmaria.hu
 • magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (ELTE, 2003)
 • magyar mint idegen nyelv szakos tanár (ELTE, 2003)
 • Ember-, erkölcs és vallásismeret szakos tanár (Veszprémi Egyetem, 2010)

Munkatársak

Bálintné Szesztay Andrea - Gazdasági vezető
gazdasagivezeto@wardmaria.hu
Dodek Margit - titkársági munkatárs
titkarsag@wardmaria.hu
Egyedi Csongor - gondnok
gondnok@wardmaria.hu
Fábián Béla - rendszergazda
it@wardmaria.hu
Hamada Gabriella - iskolatitkár
titkarsag@wardmaria.hu
Jóföldy Judit - iskolatitkár
titkarsag@wardmaria.hu

A titkárság nyitvatartása szülőknek:
H-Cs.: 7:30-16:00 , P: 7:30-14:00
Ettől eltérő időpontban ügyintézés email-ben történő
előzetes egyeztetés után lehetséges.
Ügyfélfogadási időn belül is ajánlott – a gyorsabb
ügyintézés érdekében – email-ben előre egyeztetni.

A titkárság nyitvatartása munkatársaknak:
H-P: 7:30-10:00
      13:30-14:30
Ajánlott email-ben előre egyeztetni a gyorsabb
ügyintézés érdekében.

A titkárság nyitvatartása diákoknak:
10:45-11:00 (3.szünet)
11:45-12:00 (4.szünet)
13:40-14:05 (6. szünet)

Riba Katalin - pedagógiai asszisztens
riba.katalin@wardmaria.hu

Tanárok

Arnóczki Ágnes - német
arnoczki.agnes@wardmaria.hu
Batka Ágnes - magyar
batka.agnes@wardmaria.hu
Benczik Fanny - magyar, történelem, 7.a
benczik.fanny@wardmaria.hu
 •  történelem alapszakos bölcsész (PPKE, 2013)
 • sportedző OKJ - röplabda (BSU, 2014)
 • történelem – magyar nyelv és irodalom szakos tanár (PPKE, 2017)
Benedekné Jordán Krisztina - tanító, német 2.a
benedekne.krisztina@wardmaria.hu
 • német nyelvtanár
  (ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 1998 )
   
 • Fejlesztőpedagógus
  (ELTE Bölcsésztudományi Kar, 2000)
Berzsenyi Viktória - matematika, 12.a
berzsenyi.viktoria@wardmaria.hu
„Olyanok vagyunk, mint az óriások vállain ülő törpék, többet és messzebbre látunk náluk, nem mintha a saját látásunk élesebb volna, vagy nagyobb lenne termetünk, hanem mivel az óriások nagysága a magasba von és emel minket.” (Bernard de Chartres)
 • Matematika – történelem tanári MA (ELTE, 2013)
 • Matematika BSc (ELTE, 2010)
Bocsi Nóra - néptánc
bocsi.nora@wardmaria.hu
Bodó Éva - olasz
bodo.eva@wardmaria.hu
Bogatin Endre - történelem, 11.b
bogatin.endre@wardmaria.hu
Dr. Bozi János - kémia, természetismeret, 5.b
bozi.janos@wardmaria.hu
"Úgy élj, hogy az egész világ benned Jézust ítéli meg, szemükben Ő nem több, csak az, akinek te képviseled."
 • okleveles vegyész (2006)
 • kémia szakos tanár (2011)
 • PhD fokozat (kémiai tudományokban, 2012)
Burján Zsófia - testnevelés, 11.a
burjan.zsofia@wardmaria.hu
Czétényi Andrásné - napközi, 5.a
czetenyi.andrasne@wardmaria.hu
"Csak azt az életet érdemes végigélni, amit másokért élünk."
 • tanító
  (Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1988)
 • szakvezető
  (Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1995)
Dr. Czifra Orsolya - ének-zene
czifra.orsolya@wardmaria.hu
Czikkely Márton - biológia, természetismeret
czikkely.marton@wardmaria.hu
"Az ember eleve a természet része, még ha meg is különbözteti magát tőle, hogy kihasználhassa" (Arnold J. Toynbee)
Dancsok Tamás - hittan
dancsok.tamas@wardmaria.hu
Dávidné Bajor Ágota - könyvtáros
davidne.agota@wardmaria.hu
"Jót s jól!" (Kazinczy)
 • Építészmérnök (BME, 1981)
 • Mérnöktanár (BME, 1988)
 • Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Levelező Tagozata (1986)
 • Országos Hitoktatási Bizottság Hitoktatói Oklevél (1987)
 • Országos Széchényi Könyvtár OKJ-s könyvtárosi tanfolyam (2006)
Dunai Luca - testnevelő
dunai.luca@wardmaria.hu
Dunayné Gulyás Andrea - biológia, kémia, 9.b
gulyas.andrea@wardmaria.hu
Eged Szilvia - angol
eged.szilvia@wardmaria.hu
 • MA középiskolai angol nyelv és irodalom szakos tanári diploma (ELTE, 2000)
 • BEd TEFL, angol nyelvtanári diploma (ELTE, 1995)
Erdőfi Anna - társastánc
erdofi.anna@wardmaria.hu
Erdősné Nagy Ilona - tanító, 3.a
erdosne.ilona@wardmaria.hu
" Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt." /Antoine de Saint-Exupéry/
 • pedagógus szakvizsga (2011)
 • fejlesztő –differenciáló szakpedagógus (2011)
 • tanító - ember és társadalom műveltségi terület (2002)
 • katolikus hitoktató
Farkasné Csabai Enikő - napközis tanító, 2.a
csabai.eniko@wardmaria.hu
Földes Gáborné - technika, kézműves
foldes.klari@wardmaria.hu
 • tanítói szak-magyar műveltségi terület
  (Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, 2001)
Galambos Szilvia - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, hittan
galambos.szilvia@wardmaria.hu
"Egy gyermek akkor igényli a leginkább a szeretetünket, amikor a legkevésbé érdemli meg." /Erma Bombeck/
 • BA, Hitoktató Katekéta (2008)
 • MA, Hittanár, Család és gyermekvédő tanár (2012)
  Sapientia Hittudományi Főiskola, Budapest
Garamvölgyi Viola - napközi, 4. évf.
garamvolgyi.viola@wardmaria.hu
Gárdos Katalin - testnevelés
gardos.katalin@wardmaria.hu
Gelley Áron - ének-zene, történelem
gelley.aron@wardmaria.hu
Györökné Balázs-Bécsi Gyöngyvér - tanító, 1.a
gyorokne.gyongyver@wardmaria.hu
Egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják. /Boldizsár Ildikó/
 • Tánc- és drámapedagógia szakirány
  (Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Vác, 2008)
 • Tanító szak, vizuális nevelés műveltségi terület
  (Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Vác, 2007)
 • Tanító - Óvónő szak
  (Bartók Béla Elméleti Líceum - Temesvár, 2001)
Hegedűs-Peigelbeck Júlia - angol
hegedus-peigelbeck.julia@wardmaria.hu
Hetyey György - történelem, német, 5.a
hetyey.gyorgy@wardmaria.hu
"Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden utam világos előtted. A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent. Elölről és hátulról közrefogsz, s a
 • történelem-német szakos tanár
  (PPKE, 2006)
Horváth Nóra - angol, 9.a
horvath.nora@wardmaria.hu
 • közoktatás vezető  – szakvizsga
  (BMGE Közoktatás-vezető képzés, 2011)
 • angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár MA
  (ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol szak, 1998)
 • angol nyelvtanári diploma
  (ELTE CETT Angol Nyelvtanárképző Központ - BEd TEFL,1993)
Izsák Margit - matematika, fizika
izsak.margit@wardmaria.hu
Akiben egyszerűség nincs, abban semmi sincs. /Petőfi Sándor/
 • matematika-fizika tanár (ELTE, 1999)
 • hittanár-nevelő
  (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2010)
Kalla Szilvia - tanító, 3.b
kalla.szilvia@wardmaria.hu
Kapiller Bernadett - hittan
kapiller.bernadett@wardmaria.hu
Károlyfalvi Zsolt - testnevelő
karolyfalvi.zsolt@wardmaria.hu
Kerekesné György Zsófia - fejlesztőpedagógus
kerekesne.zsofia@wardmaria.hu
Komáromi Dorottya - történelem, hittan, 12.b
komaromi.dorottya@wardmaria.hu
"Küzdjünk a végig, mert a vég a kezdet."
 • történelem szakos bölcsész és tanár (PPKE BTK)
 • hittanár (PPKE HTK)
 • hittanár– nevelő, család és gyermekvédő tanári szak, MA (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)
Kormos László - német, magyar
kormos.laszlo@wardmaria.hu
"A becsület meg a szorgalom olyan, mint a jó szél: előre hajtja az embert." /Hans Christian Andersen/
Krénuszné Lukács Mária - matematika, fizika, informatika
krenuszne.maria@wardmaria.hu
Lefler Ágnes - matematika, fizika, 10.a
lefler.agnes@wardmaria.hu
"Azért szeretem a matematikát,mert annyira emberi, korántsem az a bizonyos kétszerkettő: magán viseli az emberi alkotások soha le nem zárt jellegét" (Péter Rózsa)
 • matematika-fizika
  (Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1981)
 • Pázmány Hittudományi Főiskola Levelező Tagozat (1987)
 • informatika
  (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1999)
 • matematika kiegészítő szak
  (Szegedi Tudományegyetem, 2007)
 • mentortanárképző-pedagógus szakvizsga (BME 2017)
Lencsés Andrea - rajz, könyvtár
lencses.andrea@wardmaria.hu
Lengyelné Hazai Beáta - hittan
lengyelne.hazai.beata@wardmaria.hu
„Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” 1 Kor 3,7
 • tanító, katolikus hittanár, ember és társadalom műveltségi terület
  (Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, 2000.)
 • mentálhigiénés szakember
  (Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, 2008.)
Magyar Viktória - francia
magyar.viktoria@wardmaria.hu
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, er
 • magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár
  (ELTE BTK, 2005)
 • francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár
  (ELTE BTK, 2006)
Makuláné Balogh Beáta - napközi, 5.b
balogh.beata@wardmaria.hu
Marczellné Kiss Noémi - magyar, 6.b
kiss.noemi@wardmaria.hu
Margitay Zsófia - spanyol, angol
margitay.zsofia@wardmaria.hu
Milánkovics Tímea - magyar, angol
milankovics.timea@wardmaria.hu
Molnár János - informatika
molnar.janos@wardmaria.hu
Neubauer Gyopár - német
neubauer.gyopar@wardmaria.hu
"Csak nyugi!":)
 • Német nyelv és irodalom tanár
  (ELTE BTK)
Orosz Dávid - testnevelő
orosz.david@wardmaria.hu
Paholics Erzsébet - magyar
paholics.erzsebet@wardmaria.hu
Pártosné Fazekas Odette - tanító, német, 4.a
partosne.odette@wardmaria.hu
"Osztani magad: hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Széjjel szóródni, eső homokra, sivatagnyi reménytelen dologra, s ha nyár lesz tőled, és a táj se zöldebb, k
 • Általános iskolai tanító
  (Budapesti Tanítóképző Főiskola)
 • Német nyelvi műveltségi terület kiegészítő képzés - német nyelv tanítása 1-6. évfolyamon
  (Budapesti Tanítóképző Főiskola)
Rónaszékiné Vigassy Zsófia - napközi, 3.b
ronaszekine.zsofia@wardmaria.hu
Schulek Zsófia - matematika, magyar
paholics.zsofia@wardmaria.hu
"Kevesen tudják, mit hozhatna ki belőlük Isten, ha egészen az Ő gondviselésére bíznák magukat." (Loyolai Szent Ignác)
 • Matematika-magyar tanári, MA
  (ELTE PPK, 2014)
 • Matematika BSc (ELTE TTK, 2009)
Schulek Gáspár - földrajz, történelem, 8.a
schulek.gaspar@wardmaria.hu
Szalaváry-Végh Mónika - napközi, 1.a
szalavary.vegh.monika@wardmaria.hu
Thorday Filoména - napközi, 6. évfolyam
thorday.filomena@wardmaria.hu
Tolnay Dominika - angol, 6.a
tolnay.dominika@wardmaria.hu
Tóth Ágnes Edit - fejlesztőpedagógus
toth.agnes@wardmaria.hu
Vass Andrea - iskolapszichológus
vass.andrea@wardmaria.hu
Verseghi-Nagy Edit - napközi, 3.a
verseghi-nagy.edit@wardmaria.hu
Zöllei Anett - testnevelés
zollei.anett@wardmaria.hu
Zólyominé Baján Evelin - tanító, 3.b
bajan.evelin@wardmaria.hu
"A világnak leginkább olyan emberekre van szüksége, akik mások szükségével törődnek!" /Albert Schweitzer/
 • Tanító – Informatika műveltségi terület 
  (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2015)
 • Angol műveltségi terület részismereti képzés 
  (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2015/16)

Zeneművészeti Szakgimnázium

Dr. Klembala Géza - szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, zenekar, continuo, 12.z
klembala.geza@wardmaria.hu

Zeneművészeti Szakgimnázium

Szijártó Tímea - szolfézs
szijarto.timea@wardmaria.hu
V. Pintér Ágnes - zeneelmélet
pinter.agnes@wardmaria.hu
Várkonyi Tamás - zenetörténet
varkonyi.tamas@wardmaria.hu

Egyházzenei oktatók

Faragó Ákos - egyházzene, zongora kötelező, orgona, 9.z, 10.z
farago.akos@wardmaria.hu
Rudolf Krisztina - egyházzene, szolfézs, 11.z
rudolf.krisztina@wardmaria.hu
Szőke Ágnes - latin
szoke.agnes@wardmaria.hu

Klasszikus zene - Régizene oktatók

Bakos Kornélia - magánének
bakos.kornelia@wardmaria.hu
Dr. Balázs Boglárka - hangegészségtan
balazs.boglarka@wardmaria.hu
Dolinszky Miklós - dalirodalom
dolinszky.miklos@wardmaria.hu
Ducza Nóra - magánének
ducza.nora@wardmaria.hu
Gedai Ágoston - korrepetíció, zongora kötelező
gedai.agoston@wardmaria.hu
Győri István - lant, gitár
gyori.istvan@wardmaria.hu
Kállay Katalin - furulya, kamara
kallay.katalin@wardmaria.hu
Dr. Lax Éva - magánének
lax.eva@wardmaria.hu
Németh Sándor - korrepetició
nemeth.sandor@wardmaria.hu
Osváth Zoltán - hangkultúra
osvath.zoltan@wardmaria.hu
Szászvárosi Sándor - viola da gamba, gordonka
szaszvarosi.sandor@wardmaria.hu
Takács Szilvia - csembaló
takacs.szilvia@wardmaria.hu
Tasi Csaba - zongora kötelező, korrepetició
tasi.csaba@wardmaria.hu
Vitárius Piroska - hegedű, kamara
vitarius.piroska@wardmaria.hu

Népzene oktatók

Balogh Kálmán - cimbalom
balogh.kalman@wardmaria.hu
Bennő Katalin - citera
benno.katalin@wardmaria.hu
Csurai Attila - tambura
csurai.attila@wardmaria.hu
Gombai Tamás - népi hegedű
gombai.tamas@wardmaria.hu
Hegedűs István - népi furulya
hegedus.istvan@wardmaria.hu
Horváth Attila - népi hegedű, népi brácsa, népzenei lejegyzés
horvath.attila@wardmaria.hu
Istvánfi Balázs - népi duda, népzeneelmeélet és történet
istvanfi.balazs@wardmaria.hu
Káplár Gréta - népi ének, népzenei lejegyzés
kaplar.greta@wardmaria.hu
Kerékgyártó Gergely - népi brácsa, bőgő
kerekgyarto.gergely@wardmaria.hu
Légrády Eszter - citera, koboz
legrady.eszter@wardmaria.hu
Németh András - tekerő
nemeth.andras@wardmaria.hu
Szabó Ágnes - népi ének
szabo.agnes@wardmaria.hu
Szabó Annamária - népzeneelmélet és történet, népzene, népzenei lejegyzés
szabo.annamaria@wardmaria.hu
Szilágyi Boglárka - népzeneelmélet és történet, népzene, népzenei lejegyzés
szilagyi.boglarka@wardmaria.hu
Szlama László - koboz, citera
szlama.laszlo@wardmaria.hu
Tímár Sára - népi ének
timar.sara@wardmaria.hu
Vajda Rozália - néprajz, hon- és népismeret, néptánc
vajda.rozalia@wardmaria.hu
Virágvölgyi Márta - népi hegedű
viragvolgyi.marta@wardmaria.hu