Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium


Nyílt napok, 2018-2019

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Budapesti Ward Mária Iskola nyílt napjaira!

Nyílt napok a gimnáziumban
és a zeneművészeti szakgimnáziumban

2018. október 25.

2018. november 13.

2018. december 6.

2019. január 14.

Elő-meghallgatások a zeneművészeti szakgimnáziumban:

2018. december 10-14.

A jelentkezésről az iskola honlapján lehet tájékozódni.

 

 

Nyílt napok az általános iskola

leendő első osztályosai számára

 

2019. január 15., 9-11 óra

Játsszunk iskolásat!

2019. január 26., 9-11 óra

iskolába hívogató (szombat)

2019. február 6., 8-12 óra

nyílt órák leendő elsősök számára

2019. február 23., 9-11 óra

mese akadályverseny* (szombat)

2019. március 7., 8-12 óra

nyílt órák leendő elsősök számára

2019. március 20., 16-18 óra

iskolakóstoló*
2019. április 3., 16-18 óra
iskolakóstoló

*erre a programra a jelentkező gyermekeket

és a szülő(ke)t is feltétlenül várjuk!


Felvételi eljárás a Zeneművészeti Szakgimnáziumba

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakközépiskolai képzés 9. évfolyamára >>>>

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakközépiskola OKJ-s képzésére >>>> OKJ-s képzésünkre 2019. szeptember 1-ig 25. életévüket be nem töltött növendékek jelentkezését várjuk!

Tanulmányi területek kódszáma >>>>

Felvételi követelmények >>>>

Várjuk a jelentkezéseket az iskola@wardmaria.hu címre.

A zeneművészeti szakgimnázium művész-tanárai a következő oldal alján találhatóak >>>>

Zeneművészeti Szakgimnázium

Egyházzenész I-II.

Egyházzenész, Kántor-énekvezető
Egyházzenész, Kántor-kórusvezető
Egyházzenész, Kántor-orgonista

Klasszikus zenész I-II.

Klasszikus zenész, Hangkultúra
Klasszikus zenész (billentyűs, húros-vonós, fafúvós, rézfúvós – régizenei specializáció)
Klasszikus zenész, Magánénekes (régizenei specializáció)

Népzenész I-II.

Népzenész, Népi énekes
Népzenész (húros-vonós, fafúvós)

A zeneművészeti szakgimnázium párhuzamos képzésére jelentkező általános iskola 8. osztályába járó diákoknak meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbelit magyar nyelv és matematika tantárgyakból, valamint meg kell felelni a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain. A felvételi eljárásban elérhető pontok számítása:

  • A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei. (25 pont)
  • A 7. év végi és a 8. félévi jegyek (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) összegének a fele. (20 pont)
  • Családi bemutatkozó levél. (5 pont)
  • Zenei képességvizsgálat: írásbeli és szóbeli meghallgatás. (50 pont)

A zeneművészeti szakgimnázium 13–14. szakképzési évfolyamára jelentkezés feltétele más középiskolában megszerzett 12. évfolyamán teljesített félévi bizonyítvány, vagy érettségi bizonyítvány, valamint a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain eredményes részvétel.

A felvételt követően minden esetben a beiratkozás további követelményei: egészségügyi és pályaalkalmassági igazolás (háziorvosi igazolás, valamint fül- orr- gégészeti vizsgálatról és audiológiai vizsgálatról szóló igazolás)

A szakmai meghallgatást megelőzően minden tanévben elő-meghallgatást tartunk, valamint az elő-meghallgatás és a felvételi eljárás közötti időszakban egy alkalommal egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk a zeneművészeti szakgimnáziumi képzésünkre jelentkező diákok és szüleik részére.

Az elő-meghallgatás időpontjait az intézmény minden tanévben külön meghirdeti, a konzultációs lehetőségről egyénileg lehet időpontot egyeztetni az évente kiadott felvételi tájékoztatónkban megadott módon. Ebben tesszük közzé továbbá a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásának követelményeit is.

A Nkt. 12. § (5) alapján párhuzamos oktatás esetén a tanuló az iskolai nevelés-oktatás szakasza és a szakképzés követelményeit ugyanabban az iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti. Különleges esetekben a közismereti és a szakmai képzés eltérő intézményben is folyhat. Más köznevelési intézményben folytatott közismereti nevelés-oktatásban való részvétel esetén az intézményben folytatott párhuzamos szakképzés lehetőségéről minden esetben az igazgató a fenntartóval való egyeztetés után dönt.

Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az ötödik kerületben található. Továbbá azokat a diákokat, akiknek testvére már az intézmény tanulója.

További előnyt jelenthet a plébánosi/hitoktatói ajánlás, valamint a 13–14. szakképzési évfolyamra jelentkezők esetében egy középszintű nyelvvizsga megléte.

Az eljárás a saját intézményünkben tanuló 8. és 12. évfolyamos diákokra is vonatkozik.

Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazat: előadóművészet

A szakgimnáziumi érettségi keretében megszerezhető szakképesítés: előadóművészeti program- és projektszervező