Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium


Középiskolai felvételi tudnivalók

Felvételi követelmények >>>>

Felvételi eljárás a 2019-2020. tanévben >>>>

Jelentkezési lap a gimnázium 9. évfolyamára >>>>

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakgimnázium képzés 9. évfolyamára >>>>

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakgimnázium OKJ-s képzésére >>>> OKJ-s képzésünkre 2020. szeptember 1-ig 25. életévüket be nem töltött növendékek jelentkezését várjuk!

Várjuk a jelentkezéseket február 10-ig az iskola@wardmaria.hu címre.

NYÍLT NAPOK (plakát)

2019. október 24. programja

2019. november 19. programja

2019. december 4.

2020. január 13.


Felvételi eljárás a Zeneművészeti Szakgimnáziumba

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakközépiskolai képzés 9. évfolyamára >>>>

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakközépiskola OKJ-s képzésére >>>> OKJ-s képzésünkre 2019. szeptember 1-ig 25. életévüket be nem töltött növendékek jelentkezését várjuk!

Tanulmányi területek kódszáma >>>>

Felvételi követelmények >>>>

Várjuk a jelentkezéseket az iskola@wardmaria.hu címre.

A zeneművészeti szakgimnázium művész-tanárai a következő oldal alján találhatóak >>>>

Zeneművészeti Szakgimnázium

Egyházzenész I-II.

Egyházzenész, Kántor-énekvezető
Egyházzenész, Kántor-kórusvezető
Egyházzenész, Kántor-orgonista

Klasszikus zenész I-II.

Klasszikus zenész, Hangkultúra
Klasszikus zenész (billentyűs, húros-vonós, fafúvós, rézfúvós – régizenei specializáció)
Klasszikus zenész, Magánénekes (régizenei specializáció)

Népzenész I-II.

Népzenész, Népi énekes
Népzenész (húros-vonós, fafúvós)

A zeneművészeti szakgimnázium párhuzamos képzésére jelentkező általános iskola 8. osztályába járó diákoknak meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbelit magyar nyelv és matematika tantárgyakból, valamint meg kell felelni a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain. A felvételi eljárásban elérhető pontok számítása:

  • A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei. (25 pont)
  • A 7. év végi és a 8. félévi jegyek (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) összegének a fele. (20 pont)
  • Családi bemutatkozó levél. (5 pont)
  • Zenei képességvizsgálat: írásbeli és szóbeli meghallgatás. (50 pont)

A zeneművészeti szakgimnázium 13–14. szakképzési évfolyamára jelentkezés feltétele más középiskolában megszerzett 12. évfolyamán teljesített félévi bizonyítvány, vagy érettségi bizonyítvány, valamint a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain eredményes részvétel.

A felvételt követően minden esetben a beiratkozás további követelményei: egészségügyi és pályaalkalmassági igazolás (háziorvosi igazolás, valamint fül- orr- gégészeti vizsgálatról és audiológiai vizsgálatról szóló igazolás)

A szakmai meghallgatást megelőzően minden tanévben elő-meghallgatást tartunk, valamint az elő-meghallgatás és a felvételi eljárás közötti időszakban egy alkalommal egyéni konzultációs lehetőséget biztosítunk a zeneművészeti szakgimnáziumi képzésünkre jelentkező diákok és szüleik részére.

Az elő-meghallgatás időpontjait az intézmény minden tanévben külön meghirdeti, a konzultációs lehetőségről egyénileg lehet időpontot egyeztetni az évente kiadott felvételi tájékoztatónkban megadott módon. Ebben tesszük közzé továbbá a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásának követelményeit is.

A Nkt. 12. § (5) alapján párhuzamos oktatás esetén a tanuló az iskolai nevelés-oktatás szakasza és a szakképzés követelményeit ugyanabban az iskolában, eltérő évfolyamokon is teljesítheti. Különleges esetekben a közismereti és a szakmai képzés eltérő intézményben is folyhat. Más köznevelési intézményben folytatott közismereti nevelés-oktatásban való részvétel esetén az intézményben folytatott párhuzamos szakképzés lehetőségéről minden esetben az igazgató a fenntartóval való egyeztetés után dönt.

Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az ötödik kerületben található. Továbbá azokat a diákokat, akiknek testvére már az intézmény tanulója.

További előnyt jelenthet a plébánosi/hitoktatói ajánlás, valamint a 13–14. szakképzési évfolyamra jelentkezők esetében egy középszintű nyelvvizsga megléte.

Az eljárás a saját intézményünkben tanuló 8. és 12. évfolyamos diákokra is vonatkozik.

Szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció

Ágazat: előadóművészet

A szakgimnáziumi érettségi keretében megszerezhető szakképesítés: előadóművészeti program- és projektszervező