Beköszöntő

A fenntartó Congregatio Jesu szerzetesrend szándéka, hogy a budapesti iskola stratégiai intézmény legyen. Kiemelt eszköze az apostoli rendnek, ahol a TUDÁS-LELKISÉG-SZOLGÁLAT küldetést megvalósítva, az oktató-nevelő munkát végző világi munkatársakkal közösen formálják a jövő generációját, akik a teremtett világ iránt, és embertársaik iránt felelős tagjai lesznek a jövő társadalmának.