Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

Felvételi és átvételi eljárás a Gimnáziumba

Jelentkezési lap 9. osztályba >>>>

Jelentkezési lap 10-12. osztályba >>>>

GYIK: Mit tegyek, ha nem tudok letölteni egy dokumentumot?

Egyes böngészőkben a letöltés nem indul el automatikusan. Kérjük használja a jobb klikk "Link metése másként" opciót.

Amennyiben olyan hibaüzenet érkezik, hogy a letöltés nem biztonságos, válassza a megőrzés opciót.  


Iskolánk fenntartója a korábban „Angolkisasszonyoknak” nevezett Congregatio Jesu Szerzetesrend. A rend alapítója Ward Mária (1585-1645), akiről iskolánk nevét kapta.

 

Iskolánkban a szentignáci lelkiség szerint három alappillérre épül értékközvetítő pedagógiánk:

 

TUDÁS-LELKISÉG-SZOLGÁLAT

 

Gimnázium

 

Intézményi sajátosságok tanulmányi téren

 

 • Heti 1-1 órában biztosítjuk a felzárkóztatás lehetőségét magyar nyelv-és irodalom, illetve matematika tantárgyakból. Ezeken az órákon kötelező részt vennie azoknak a diákoknak, akiknek eredménye az adott tárgyból nem éri el középiskolában a 3,0–es átlagot. 9. évfolyamon ez a felzárkóztatás a felvételi eredmények függvényében történik.
 • Tehetséggondozás: 9-10-11.évfolyamon (a 2020-as 9. évfolyamtól kezdődően felmenő rendszerben) minden diákunk számára kötelezően választandó egy foglalkozás a tanévet megelőzően meghirdetett foglalkozások közül (művészeti vagy szaktárgyi foglalkozások)
 • Emelt szintű felkészítés órák keretében: 11-12. évfolyamon minimum egy fakultációs tárgy választása mindenkinek kötelező
 • Az első idegen nyelv óraszáma 9. és 10. évfolyamban a kerettantervi ajánlás feletti, a sikeres nyelvvizsgaszint elérése, a nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése érdekében. A második idegen nyelvnél kerettantervi ajánlott óraszámmal biztosítjuk annak lehetőségét, hogy tanulóink legalább középszintű érettségit tegyenek az adott nyelvből.
 • Matematikából és magyar nyelv- és irodalomból az érettségire készülés érdekében biztosítunk többletórákat 11-12. évfolyamon.
 • A hittan oktatás minden diákunk számára magától értetődően kötelező.

 

A felvételi sajátos követelményei, pontszámítás rendszere

 

Minden jelentkezőnek meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbeli feladatsort, majd a felvételi bizottsággal való személyes találkozás után döntünk arról, hogy ki kezdheti meg tanulmányait Gimnáziumunkban.

A jelentkezők tudását a központi írásbeli felvételin elért pontok alapján tudjuk megítélni. A matematikából és magyar nyelvből hozott pontok az eljárás során maximum 25-25%-ot, a hetedik év végi és a nyolcadik félévi bizonyítvány átlagát tekintve 20%-ot érnek.

 

Megnevezés

Max. abszolút érték

Max. felvételi pontszám

A

1.

Magyar nyelv központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye

50

50

2.

Matematika központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye

50

B

1.

Magyar nyelv és irodalom 7. év végi érdemjegyeinek átlaga

5

20

2.

Magyar nyelv és irodalom 8. félévi érdemjegyeinek átlaga

5

3.

Matematika 7. év végi érdemjegye

5

4.

Matematika 8. félévi érdemjegye

5

5.

Történelem 7. év végi érdemjegye

5

6.

Történelem 8. félévi érdemjegye

5

7.

Idegen nyelv 7. év végi érdemjegye

5

8.

Idegen nyelv 8. félévi érdemjegye

5

C

1.

Szóbeli meghallgatás eredménye

30

30

Összesen (A+B+C):

100

 

A jelentkező diákok lelki beállítottságát, értékrendjét a személyes találkozás során ismerjük meg: a nyolcadikos diákok logikai, szövegértési, szociális kompetenciáiról, hittan ismereteiről csoportos foglalkozások keretében tájékozódunk. Ezt követően egyéni beszélgetésen ismerjük meg a jelentkezőket és szüleiket.

 

A szóbeli meghallgatás 30%-ban járul hozzá a felvételi sikeréhez.

 

Kérjük, hogy a jelentkezők a személyes találkozást megelőzően az iskola titkárságán adják le gimnáziumi jelentkezési lapjukat (honlapról letölthető), valamint a plébánosi vagy hitoktatói ajánlást.

 

Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén, a mi helyzetünkben, az V. kerületben található.

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola tanulóinak, az általános iskola 8. osztályából, a gimnázium 9. osztályába lépéséhez szintén meg kell írniuk az egységes, központi felvételi írásbelit, és részt kell venni a szóbeli meghallgatáson is.

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 4. § 2. illetve 4. § 23. pontjainak figyelembe vételével iskolánk vezetősége a felvételi eljárás során él az egyéni elbírálás lehetőségével, és dönt arról, hogy tudja-e biztosítani a BTMN határozattal rendelkező diákok speciális oktatás-nevelését.

 

2.      Átvételi eljárás a Budapesti Ward Mária Általános Iskolába és Gimnáziumba

Iskolánkban az átvételi eljárás négy részből áll:

1. Az alábbi dokumentumok benyújtása:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • Nevelési tanácsadó vagy Szakértői Bizottság által kiállított szakvélemény eredménye
 • az összes korábbi bizonyítvány hiteles másolata, a megelőző három évre visszamenőleg (amennyiben van)
 • az adott tanév értékelési naplójának tanulóra vonatkozó másolata
 • plébánosi/hitoktatói ajánlás
 • családi bemutatkozó levél

 2. Felvételi elbeszélgetések:

 • a vezetőség valamelyik tagjával
 • a leendő osztályfőnökkel
 • nyelvtanárral
 • fejlesztőpedagógusainkkal

3. Próbanap abban az osztályban, ahová a jelentkező a felvétel után kerül

4. A vezetőség állásfoglalást kér az elbocsátó iskola igazgatójától az átjelentkező tanulóról

 

A végső döntést a vezetőség az osztályfőnök, az érintett szaktanárok és a fejlesztő pedagógusok véleménye alapján hozza meg.