TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19-én (szombat) 10 óra.

Kérjük, hogy a vizsga napján a diákok 9:30-ra érkezzenek meg. Minden felvételiző részére elküldtük a Vizsgabehívót a központi írásbeli vizsgára. A beosztás szerinti vizsgaterembe 9.45-kor mehetnek fel a diákok.

Minden diák hozzon magával személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszközt (pl. zsebszámológép) kizárólag azok használhatnak, akik erre igazgatói határozatban, szakvélemény alapján engedélyt kaptak.
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.
A kijavított felvételi dolgozatok megtekinthetők: 2019. január 26-án (pénteken) 8-16 óráig a II. emeleti titkárságon.

Mindenkinek sok sikert kívánunk!