Elszámolható tevékenységek

WARD SZERETETSZOLGÁLATBAN ELSZÁMOLHATÓ, MÁR EGYÉBKÉNT IS VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK:

Tevékenység megnevezése Elszámolható órák
Iskola javára végzett egyeztetett tevékenység a kötelező 5 órán kívül (pl.Ward bálon végzett segítség VAGY Karizmák ünnepe) 5 óra
Cserkész őrsvezető legfeljebb 25 óra
Saját plébánia legfeljebb 20 óra
Regnum, Bogár 10 óra

Bárhol végzett (iskolánkon kívül, más intézményeknél, és/vagy iskolán belül) szervezési, adminisztratív, hostess jellegű feladatok* legfeljebb 15 óraszámban számíthatók be.


NEM ELSZÁMOLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Az iskola javára kötelezően elvégzendő évi 5 óra szolgálat (pl. székpakolás)
Kórustevékenység, zenekar.
Iskolai tevékenységek (pl. nyílt napon regisztrációban segítség)
Papírgyűjtésnél nyújtott segítség
Lelkigyakorlatokon csoportvezetés
Gyereknap megszervezése (mindenkori 9. évfolyam feladata)
Szabadidős tevékenységek: énekkar, sportkör, szakkör, DÖK feladatok
Rokonoknál, szülőknél, közeli hozzátartozóknál, végzett közösségi munka – szülő nem igazolhat, nem felügyelhet tevékenységet

 

 

 


*Pedagógiai céljainknak és így a szeretetszolgálat iskolánkban kialakított hagyományának megfelelően - a szociális érzékenység és az elköteleződés folyamatos erősítésére - szorgalmazzuk azokat a tevékenységeket, melyek végzése közben adott a személyes kapcsolat lehetősége.