Éves tervezés, feladatok, időkeret

Időkeret

A szeretetszolgálat gyakorlása során a diákok párokat alkotva, vagy egyénileg felügyelet mellett naponta legfeljebb három órát (3×60 perc) tevékenykedhetnek az alábbi területeken.

Hétvégén, vagy iskolai szünetekben egy napon legfeljebb öt órát (5x60 perc) lehet beszámítani a szeretetszolgálatba.

Egy szeretetszolgálatos óra minden esetben 60 percet jelent. (Ha iskolán kívül történik, az utazási idő nem számítható be.)

 

Szeretetszolgálatunk éves tervezése, feladatai

 

Időpont

Feladat

Szeptember

Egyeztetés az intézményekkel

Szeptember közepe

Bevezető foglalkozás, szolgálati helyek bemutatása, jelentkezés 3 óra, az alábbi bontásban:
1 óra kiscsoportos megbeszélés, fogalomtisztázás a szeretetszolgálat mibenlétéről
1 óra tanúságtétel: az előző évben szolgálatot végzett diákok beszámolói
1 óra: szolgálatok részletes bemutatása, gyakorlati tudnivalók

Október közepe Szülők által aláírt jelentkezési lapok leadása
Október közepe Ünnepi mise, szeretetszolgálatos napló, mécses átadása
Október közepe Egyeztetés az osztályfőnökökkel és kísérő tanárokkal. Első alkalommal a felelős pedagógus minden iskola által szervezett helyre elkíséri az első alkalommal a diákokat. Ilyenkor találkozik személyesen a fogadó intézmények felelőseivel.
Október vége – június eleje

Szeretetszolgálati program

Január vége

I. reflexió (2 óra)

Március-április

II. reflexió (2 óra)

Június eleje

Zárás (3 óra)

 

Bevezető foglalkozás:

Kiscsoportos munkában együtt gondolkozunk arról, hogy kik és miért kerülnek ki a társadalomból?
Miért van szükség szociális gondoskodásra?

Szolgálati helyek bemutatása:

A szolgálat indításakor a választható feladatok bemutatását az előző évben végzett diákok segítik. Személyes élményeiket átadva ajánlják az általuk végzett szolgálatot a program új résztvevőinek. A diákok ezek után választanak szolgálati helyet maguknak. Fontos, hogy már e döntés is az önismeret erősítését szolgálja.
I. reflexió:
Erre a találkozásra akkor kerül sor, amikor a tanulók már legalább négy alkalommal végeztek szolgálatot. Ezen egy tanár és egy már tapasztalt, idősebb diák vezetésével mindenki bemutatja a végzett szolgálatot, és beszámol arról, hogy mit adott és mit kapott. Ötletbörzével segítjük egymást a szolgálatban. Egy kiscsoportba (6-7 fő) különböző tevékenységet végző diák kerül.
II. reflexió:
Beszélgetés egy-egy intézményhez kapcsolódó diákokkal a végzett munka örömeiről, nehézségeiről.
Zárás:
Minden diáktól, aki teljesítette a kötelező óraszámot, írásos beszámolót kérünk személyes tapasztalatairól. Erre a célra a honlapról letölthető szabvány nyomtatvány áll a rendelkezésükre „Beszámoló a szeretetszolgálatról”, reflexiójukat előre megadott szempontok segítik. A nyomtatványt „Arial Narrow” betűtípussal és 12-es betűmérettel kérjük kitölteni.
A tanév végén a programban résztvevő diákok azokat a helyzeteket idézik fel a kapcsolattartók, a program- és intézményvezetők előtt, amelyekben azt élték meg, hogy akkor és ott segíthettek. Tablókkal, video- és hangfelvétellel, zenei előadással, diavetítéssel, élménybeszámolóval mutatják be féléves munkájukat és osztják meg mindenkivel a végzett szolgálattal kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. A tanulók egymás beszámolóját hallgatva értékelhetik önmagukat. Törekszünk arra, hogy minden diák érezze a támogató jelenlétet a szolgálat során.

 

Bővebben Iskolánk pedagógiai programjának 4. számú mellékletében olvasható
http://www.wardmaria.hu//images/pedagogiai_program-Ward2014.pdf