Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium


Középiskolai pótfelvételi

Iskolánk a középsikolai tanulmányi területeire (gimnázium és zeneművészeti szakgimnázium) pótfelvételit hirdet. A jelentkezéseket 2022. május 9-ig várjuk az iskola@wardmaria.hu címre. A jelentkezőket ezt követően értesítjük a meghallgatás, felvételi beszélgetés időpontjáról


Középiskolai szóbeli felvételi információk

Kedves felvételiző Diákok, tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket a Budapesti Ward Mária Iskolában! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és megjelölték intézményünket a felvételi lapokon!

Az alábbiakban a szóbeli meghallgatás menetrendjét szeretnénk Önökkel ismertetni.

A honlapon megtekinthető beosztásban követhető, hogy ki melyik napon, hány órától vesz rész a szóbeliben, ami a megadott időponttól kezdődően 150 percet vesz igénybe. Kérjük, hogy a kezdés előtt 30 perccel érkezzenek iskolánkba!

A zeneművészeti szakgimnáziumba jelentkezők délelőtt szakmai, délután pedig általános felvételiben vesznek részt, kérjük így készüljenek.


Középiskolai felvételi hírek, 2021-2022.

Elérhetőek az ideiglenes középiskolai felvételi eredmények >>>>

Az "E" jelentése: elutasítva.

 

Kedves felvételiző Diákok, tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntjük Önöket a Budapesti Ward Mária Iskolában! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és megjelölték intézményünket a felvételi lapokon!

Az alábbiakban a szóbeli meghallgatás menetrendjét szeretnénk Önökkel ismertetni.

A honlapon megtekinthető beosztásban követhető, hogy ki melyik napon, hány órától vesz rész a szóbeliben, ami a megadott időponttól kezdődően 150 percet vesz igénybe. Kérjük, hogy a kezdés előtt 30 perccel érkezzenek iskolánkba!

A zeneművészeti szakgimnáziumba jelentkezők délelőtt szakmai, délután pedig általános felvételiben vesznek részt, kérjük így készüljenek.

2022. FEBRUÁR 22-23-24

Sorrend

1. állomás
9.00-9.25

12.00-12.25
15.00-15.25

2. állomás
9.30-9.55
12.30-12.55
15.30-15.55

3. állomás
10.00-10.25

13.00-13.25
16.00-16.25

4. állomás
10.30-10.55

13.30-13.55
16.30-16.55

5. állomás
11.00-11.25

14.00-14.25
17.00-17.25

 

Vezetőség

Logika

Lelkiség

Szövegértés

Játék

 

Logika

Lelkiség

Szövegértés

Játék

Vezetőség

 

Lelkiség

Szövegértés

Játék

Vezetőség

Logika

 

Szövegértés

Játék

Vezetőség

Logika

Lelkiség

 

Játék

Vezetőség

Logika

Lelkiség

Szövegértés

 

A színkódok alapján láthatják, hogy melyik csoportnak mikor lesz a vezetőségi beszélgetése, ahol a szülők részvételére is feltétlenül számítunk!

Kérjük, hogy a szülők a vezetőségi beszélgetés jelzett időpontja előtt legkésőbb 15 perccel érkezzenek meg iskolánkba! A földszinten kitett névsorokon követhető lesz, hogy kinek melyik terembe kell mennie erre a beszélgetésre.

FONTOS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK

Kérjük, hogy csak teljesen egészségesen jöjjenek el hozzánk! Az épületbe (szülők) védettségi igazolvánnyal, kézfertőtlenítést, testhőmérséklet mérést követően léphetnek, és a teljes bent tartózkodás idejére orrot és szájat eltakaró maszk viselését kérjük. Több helyen találnak majd kézfertőtlenítő automatákat, kérjük, hogy ezeket használják. Ügyeljenek a biztonságos távolságtartásra is. Ennek biztosítása érdekében a szülők számára három várakozó termet jelöltünk ki, ezek ajtaján láthatják majd a névsort. Így szeretnénk elkerülni a zsúfoltságot.

Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdésük van, a vezetoseg@wardmaria.hu címre írjanak. Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!

Vigyázzunk nagyon egymásra!

Érezzék jól magukat intézményünkben!

                                                        A Budapesti Ward Mária Iskola vezetősége és tantestülete

Szóbeli felvételi információk >>>>

Szóbeli felvételi meghallgatások beosztása >>>>

 

Közvetlenül letölthető jelentkezési lapjaink:
jelentkezési lap 9. gimnáziumi osztályba
jelentkezési lap 9. zeneművészeti szakgimnáziumi osztályba
jelentkezési lap érettségi utáni zeneművészeti szakmai képzésre (korábban OKJ)


Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára >>>

Regisztráció az igazgatói tájékoztatóra >>>>

 

A nyílt napok programja (PDF) >>>>

Regisztráció a nyílt napokra >>>>

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖVETELMÉNYEK >>>>

Tájékoztató PREZI >>>>

Képzéseink >>>>

Iskolánk belső jelentkezési lapja honlapunkról letölthető:

http://wardmaria.hu/cikk/felveteli-es-atveteli-eljaras-a-gimnaziumba

http://www.wardmaria.hu/common/documents/cikk/jellap_szakgimn9.doc

http://www.wardmaria.hu/common/documents/cikk/jellap_OKJ.doc

GYIK: Mit tegyek, ha nem tudok letölteni egy dokumentumot?

Egyes böngészőkben a letöltés nem indul el automatikusan. Kérjük használja a jobb klikk "Link metése másként" opciót.

Amennyiben olyan hibaüzenet érkezik, hogy a letöltés nem biztonságos, válassza a megőrzés opciót.  

ISKOLÁNK BELSŐ JELENTKEZÉSI LAPJÁNAK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 11.


Felvételi és átvételi eljárás a Gimnáziumba

Jelentkezési lap 9. osztályba >>>>

Jelentkezési lap 10-12. osztályba >>>>

GYIK: Mit tegyek, ha nem tudok letölteni egy dokumentumot?

Egyes böngészőkben a letöltés nem indul el automatikusan. Kérjük használja a jobb klikk "Link metése másként" opciót.

Amennyiben olyan hibaüzenet érkezik, hogy a letöltés nem biztonságos, válassza a megőrzés opciót.  


Iskolánk fenntartója a korábban „Angolkisasszonyoknak” nevezett Congregatio Jesu Szerzetesrend. A rend alapítója Ward Mária (1585-1645), akiről iskolánk nevét kapta.

 

Iskolánkban a szentignáci lelkiség szerint három alappillérre épül értékközvetítő pedagógiánk:

 

TUDÁS-LELKISÉG-SZOLGÁLAT

 

Gimnázium

 

Intézményi sajátosságok tanulmányi téren

 

 • Heti 1-1 órában biztosítjuk a felzárkóztatás lehetőségét magyar nyelv-és irodalom, illetve matematika tantárgyakból. Ezeken az órákon kötelező részt vennie azoknak a diákoknak, akiknek eredménye az adott tárgyból nem éri el középiskolában a 3,0–es átlagot. 9. évfolyamon ez a felzárkóztatás a felvételi eredmények függvényében történik.
 • Tehetséggondozás: 9-10-11.évfolyamon (a 2020-as 9. évfolyamtól kezdődően felmenő rendszerben) minden diákunk számára kötelezően választandó egy foglalkozás a tanévet megelőzően meghirdetett foglalkozások közül (művészeti vagy szaktárgyi foglalkozások)
 • Emelt szintű felkészítés órák keretében: 11-12. évfolyamon minimum egy fakultációs tárgy választása mindenkinek kötelező
 • Az első idegen nyelv óraszáma 9. és 10. évfolyamban a kerettantervi ajánlás feletti, a sikeres nyelvvizsgaszint elérése, a nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése érdekében. A második idegen nyelvnél kerettantervi ajánlott óraszámmal biztosítjuk annak lehetőségét, hogy tanulóink legalább középszintű érettségit tegyenek az adott nyelvből.
 • Matematikából és magyar nyelv- és irodalomból az érettségire készülés érdekében biztosítunk többletórákat 11-12. évfolyamon.
 • A hittan oktatás minden diákunk számára magától értetődően kötelező.

 

A felvételi sajátos követelményei, pontszámítás rendszere

 

Minden jelentkezőnek meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbeli feladatsort, majd a felvételi bizottsággal való személyes találkozás után döntünk arról, hogy ki kezdheti meg tanulmányait Gimnáziumunkban.

A jelentkezők tudását a központi írásbeli felvételin elért pontok alapján tudjuk megítélni. A matematikából és magyar nyelvből hozott pontok az eljárás során maximum 25-25%-ot, a hetedik év végi és a nyolcadik félévi bizonyítvány átlagát tekintve 20%-ot érnek.

 

Megnevezés

Max. abszolút érték

Max. felvételi pontszám

A

1.

Magyar nyelv központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye

50

50

2.

Matematika központi felvételi írásbeli dolgozat eredménye

50

B

1.

Magyar nyelv és irodalom 7. év végi érdemjegyeinek átlaga

5

20

2.

Magyar nyelv és irodalom 8. félévi érdemjegyeinek átlaga

5

3.

Matematika 7. év végi érdemjegye

5

4.

Matematika 8. félévi érdemjegye

5

5.

Történelem 7. év végi érdemjegye

5

6.

Történelem 8. félévi érdemjegye

5

7.

Idegen nyelv 7. év végi érdemjegye

5

8.

Idegen nyelv 8. félévi érdemjegye

5

C

1.

Szóbeli meghallgatás eredménye

30

30

Összesen (A+B+C):

100

 

A jelentkező diákok lelki beállítottságát, értékrendjét a személyes találkozás során ismerjük meg: a nyolcadikos diákok logikai, szövegértési, szociális kompetenciáiról, hittan ismereteiről csoportos foglalkozások keretében tájékozódunk. Ezt követően egyéni beszélgetésen ismerjük meg a jelentkezőket és szüleiket.

 

A szóbeli meghallgatás 30%-ban járul hozzá a felvételi sikeréhez.

 

Kérjük, hogy a jelentkezők a személyes találkozást megelőzően az iskola titkárságán adják le gimnáziumi jelentkezési lapjukat (honlapról letölthető), valamint a plébánosi vagy hitoktatói ajánlást.

 

Pontazonosság esetén az azonos teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén, a mi helyzetünkben, az V. kerületben található.

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola tanulóinak, az általános iskola 8. osztályából, a gimnázium 9. osztályába lépéséhez szintén meg kell írniuk az egységes, központi felvételi írásbelit, és részt kell venni a szóbeli meghallgatáson is.

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 4. § 2. illetve 4. § 23. pontjainak figyelembe vételével iskolánk vezetősége a felvételi eljárás során él az egyéni elbírálás lehetőségével, és dönt arról, hogy tudja-e biztosítani a BTMN határozattal rendelkező diákok speciális oktatás-nevelését.

 

2.      Átvételi eljárás a Budapesti Ward Mária Általános Iskolába és Gimnáziumba

Iskolánkban az átvételi eljárás négy részből áll:

1. Az alábbi dokumentumok benyújtása:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • Nevelési tanácsadó vagy Szakértői Bizottság által kiállított szakvélemény eredménye
 • az összes korábbi bizonyítvány hiteles másolata, a megelőző három évre visszamenőleg (amennyiben van)
 • az adott tanév értékelési naplójának tanulóra vonatkozó másolata
 • plébánosi/hitoktatói ajánlás
 • családi bemutatkozó levél

 2. Felvételi elbeszélgetések:

 • a vezetőség valamelyik tagjával
 • a leendő osztályfőnökkel
 • nyelvtanárral
 • fejlesztőpedagógusainkkal

3. Próbanap abban az osztályban, ahová a jelentkező a felvétel után kerül

4. A vezetőség állásfoglalást kér az elbocsátó iskola igazgatójától az átjelentkező tanulóról

 

A végső döntést a vezetőség az osztályfőnök, az érintett szaktanárok és a fejlesztő pedagógusok véleménye alapján hozza meg.