Intézményünk múltja

Iskoláink múltja szorosan összefügg a kolostor múltjával, ugyanis kezdetben ez adott helyet az iskoláknak.

A mai Váci u. 47. szám alatti zárda helyén ősi domonkos rendi kolostor állt, mint Pest legrégibb szerzetesháza. Ferrari Zsigmond Domonkos történész szerint 1230-ban alapították. 1242 után újjáépítették a templomot és kolostort, amely IV. Béla kitüntetett helye volt. 1308-ban ezen a helyen kiáltották ki Károly Róbertet (második rákosmezei országgyűlés után) királlyá.


Intézményünk jelene

Az általános iskola, a gimnázium és a zeneművészeti szakgimnázium jogilag egy intézményként működik. Az általános iskola nyolc, a gimnázium négy, a zeneművészeti szakgimnázium 4+1 évfolyamos. Mindegyik iskolatípusban két párhuzamos osztályban folyik a tanítás.