TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19-én (szombat) 10 óra.

Kérjük, hogy a vizsga napján a diákok 9:30-ra érkezzenek meg. Minden felvételiző részére elküldtük a Vizsgabehívót a központi írásbeli vizsgára. A beosztás szerinti vizsgaterembe 9.45-kor mehetnek fel a diákok.

Minden diák hozzon magával személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszközt (pl. zsebszámológép) kizárólag azok használhatnak, akik erre igazgatói határozatban, szakvélemény alapján engedélyt kaptak.
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.
A kijavított felvételi dolgozatok megtekinthetők: 2019. január 26-án (pénteken) 8-16 óráig a II. emeleti titkárságon.

Mindenkinek sok sikert kívánunk!


FELVÉTELI 2019

Egészen biztos vagyok abban, hogy végzős diákjaink szívesen megspórolnák a felvételi folyamatának útvesztőjét, de – bár nagyon sokat egyszerűsödött a jelentkezés menete az évek során- vannak lépések, amiket mindenkinek meg kell tennie, aki 2019 szeptemberében magyarországi felsőoktatási intézményben szeretné megkezdeni tanulmányait.


Hogyan lehet felkészülni a biológia érettségire?

Iskolánk tanárát, a Pro Progressio-díjas Tiszáné dr. Kósa Esztert is felkérték, hogy ezen az érettségire való felkészülésben jól használgató biológia-és kémiaoldalon véleményt nyilvánítson.
Büszkék vagyunk rá!


FAKULTÁCIÓVÁLASZTÁS A 10. ÉVFOLYAMON

Tízedik évfolyam végén az egyik legfontosabb kérdés a középiskolában, hogy

melyik tantárgyakat érdemes magasabb szinten tanulni az emelt szintű

érettségi és a sikeres felvételi érdekében. A fakultáció választása kijelöli az

irányt.

A teljes tájékoztató a következő linkről tölthető le : 

FAKULTÁCIÓVÁLASZTÁS A 10.docx

 


Megjelent a Felvételi tájékoztató kiegészítése

A Hivatalos kiegészítésben a korábban közzétett meghirdetések

módosítása, kiegészítése mellett új jelentkezési lehetőségeket is

meghirdettek a felsőoktatási intézmények.

A felsőoktatási felvételi tájékoztató – az érettségizetteknek és

diplomásoknak – kiegészített, pontosított formában található meg a

felvi.hu oldalon. Minden jelentkezőnek akkor is újra érdemes

áttanulmányoznia a jelentkezési szabályokat, meghirdetéseket, ha

korábban már megnézte azokat a honlapon.

Kiegészítések, javítások, módosítások a felvételi tájékoztatóban

A felvételi tájékoztatóban kerül feltüntetésre a meghirdetett

„hagyományos", nem duális formájú szakok mellett lábjegyzetben,

amennyiben a szakot a felsőoktatási intézmény duális formában is

indítani szándékozik.