Kitüntetések az augusztus 20-i ünnep alkalmából

Iskolánk népzene tanszakának művész-tanárai közül állami kitüntetést vehettek át az augusztus 20-i ünnep alkalmából.

Balogh Kálmán - Martin György-díjban

Horváth Attila - Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat

kitüntetésben részesült.

GRATULÁLUNK!


Mit és hogyan oktassunk ? - Szabó S. András tanár úr

katedra -2-2016

 

MIT ÉS HOGYAN OKTASSUNK?

    Az oktatási kérdésekkel foglalkozó cikksorozatunkban számos izgalmas, érdekes, aktuális kérdéssel kívánunk foglalkozni a nevelés, oktatás, oktatáspolitika területéről. Most e cikkben arra a kérdésre keressük a választ – annak érdekében persze, hogy Magyarország ne csak egy összeszerelő üzemet jelképező országgá váljon, azaz az itt dolgozó emberek többsége megfelelő kvalifikációt igénylő s természetesen ehhez mérten fizetett munkahelyen dolgozzon – hogy mit kéne és hogyan kéne oktatnunk. Azért, hogy a kitűzött célt – megfelelő erkölcsi tartással bíró s jól képzett, művelt, fegyelmezett, hazáját és nemzetét szerető, szorgalmas, egészséges és boldog nemzedék nevelése – elérjük.

MIÉRT JÁRUNK ISKOLÁBA?

    Sokszor mondtam már tanítványaimnak, a budapesti Ward Mária Gimnázium tanulóinak, hogy azért – azon kívül persze, hogy tanuljunk, művelődjünk, okosodjunk – hogy ott jól érezzük magunkat. S ez az elvárás nem csupán a diákra, de a tanárra is érvényes. A diák és a tanár is jól kell, hogy érezze magát, hiszen ha ez az érzés bármelyik fél részéről hiányzik, úgy az oktató- és nevelőmunka hatékonysága romlik.

    S mikor érzi jól magát a diák? Akkor, ha jó közösségben tanulhat, a tanártól nem csupán ismereteket, de viselkedéskultúrát is kap s persze az órák érdekesek, izgalmasak, nyitottak, közvetlenek.  Ha jól felkészült tanár tanít. Továbbá természetesen akkor, ha a diák egészséges – nagyon jó, hogy évtizedekre rúgó próbálkozások után végre megvalósult a mindennapos testnevelés – és pihent. Azaz nem túlterhelt, eleget aludt, mielőtt az iskolába ért.  S onnan nem késő délután vagy este megy haza.


Átadták a Tolnay Klári termet

Sajtóközlemény
Azonnal közölhető

Átadták a Tolnay Klári termet

Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium felújított épület részeinek ünnepélyes átadója

Budapest, 2014. október 1. – A Congregatio Jesu szerzetesrend (régebbi nevén: Angolkisasszonyok) fenntartásában működő, Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium újonnan kialakított színháztermének átadó ünnepségét tartották szerdán a belvárosban. A rendezvényen Szentgyörgyvölgyi Péter alpolgármester szavait testvére tolmácsolta. Beszédet mondott Knáb Judit tartományfőnöknő és Weisz Fanni esélyegyenlőségi aktivista is. A termet Rónaszéki Gábor a Központi Papnevelő Intézet rektor-helyettese áldotta meg. Az új színházterem átadásával egy több éves megújulási szakasz végéhez értünk. A diákok megújult folyosóknak és újonnan kialakított szaktantermeknek örülhetnek. A zene világnapján jelentették be az iskola új, egyedülálló zenei szakképzését is.

Tolnay Klári, mi még ismerhettük őt

Az átadó ünnepségen Knáb Judit CJ tartományfőnöknő megemlékezett arról, hogy a nővérek az államosításkor az ország egyik legkorszerűbb oktatási intézményét kényszerültek elhagyni, ahová Öveges professzor is átjárt kísérleteket bemutatni. A Szerzetesrend csak 2007-ben kaphatta vissza teljesen az épületegyüttest, az érdemi munka azóta kezdődhetett el. Beszédében megemlékezett arról, hogy Tolnay Klári, aki idén lenne 100 éves, valamikor az angolkisasszonyoknál tanult. A tartományfőnöknő kiemelte, hogy a rendalapító Ward Mária és követői már 400 évvel ezelőtt felismerték, hogy a diákok akkor tudnak teljesen egész emberré, válni, ha tudatosan felépített tanmenet alapján oktatják őket, a „minden dologban megtalálni Istent” programjának jegyében. A nővérek a hagyományosan oktatott tárgyakat kiegészítették képzőművészettel, színjátszással, klasszikus irodalommal és modern nyelvekkel is.

Weisz Fanni esélyegyenlőségi aktivista örömét és köszönetét fejezte ki az iskola és a rend felé, hogy tanulmányaihoz és az érettségi megszerzéséhez minden segítséget megkap. Beszédében megköszönte a tanárok és a diákok nyitottságát és befogadását.

Szentgyörgyvölgyi Péter alpolgármester szavait testvére, Gábor tolmácsolta. Alpolgármester úr szintén ebben az épületben tanult. Örömmel látja a kerület oktatási intézményeinek fejlődését. Kiemelte, hogy a terem névadója Tolnay Klári az V. kerület díszpolgára, aki nem is olyan messze lakott az iskolától.

Rónaszéki Gábor Központi Papnevelő Intézet rektor-helyettese beszédében Tolnay Klárira emlékezett, aki az angolkisasszonyoknál töltött évek alatt nemcsak eltervezte, hogy missziós apáca lesz Afrikában, de novícia is volt. Végül missziós küldetését a színpadon teljesítette ki, ahol a nővérek továbbra is imáikkal kisérték. Sikeres ember volt, mert boldogságot tudott adni. Gábor atya Isten áldását kérte a teremre és azokra, aki használni fogják, hogy lehessenek a jónak, a szépnek és az igaznak közvetítői.

A beszédek után, a zene világnapja előtt tisztelegve, koncertet adtak, a szeptemberben induló, egyedülálló képzést nyújtó zeneművészeti szakközépiskola leendő tanárai.

Megújuló iskola, egyedülálló képzés

Az ünnepség, egyben az iskola megújult épületrészeinek átadója is volt. Idén nyáron új szaktantermek létesültek az épületben. Új kémia, fizika, informatika, biológia és földrajz előadót alakítottak ki. Több nyelvi terem is létrejött. Mostantól pedig a diákok használhatják a Tolnay Kláriról elnevezett audió-vizuális termet is, melynek a színjátszás, a tánc, a zeneművészeti és a nyelvi oktatásban lesz kiemelt szerepe. Ezenfelül a teljes alsó tagozat felújított termekbe költözhetett, melyek világosabbak és kényelmesebbek az eddigieknél. Renoválták az iskola folyosóit is. Megújult az épület villamos- és informatikai hálózat és a régi csengők helyére iskolarádió kerül.

A külső megújulás mellett az iskola képzési programja is bővül. 2015. szeptemberében indulnak új zeneművészeti szakjai, melyek a minőségi közismereti oktatás mellett párhuzamos, valamint érettségi után OKJ-s képzés formájában működnek majd. A kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakképzés garancia arra, hogy a szakközépiskolai képzésben résztvevő tanulók általános műveltsége megalapozottá válik. Eredményes érettségire és szakmai vizsgára történő felkészítést követően, képesek lesznek felsőfokú továbbtanulásra, illetve a szakirányú munkába állásra.

Mit hoz a jövő?

A rend és az iskola közös álma a nagy közösségi tér, az aula megépítése, amihez jelenleg nem rendelkeznek még megfelelő anyagi erőforrással. Szintén az elkövetkező évek feladata a Nyáry Pál utca sarkán álló tornaterem helyett egy korszerű, új tornaterem megépítése. Ezeknek a terveknek a megvalósításához adománygyűjtésbe kezdtek, téglajegyet árusítanak és céges szponzorációs lehetőségeket dolgoztak ki.

Kérdéseikkel és interjúegyeztetés kapcsolatban bármikor fordulhatnak hozzám:

Harmat Attila
telefon: 30-598-7384
e-mail: harmat.attila@congjesu.hu

Beszédek: Knáb Judit, Szentgyörgyvölgyi Péter, Rónaszéki Gábor

Letölthető képek


Kaput nyitottunk a városra

Sajtóközlemény
Azonnal közölhető
 
Széles kaput nyitunk a városra
Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium ünnepélyes főbejárat megnyitója
 
Budapest, 2013. szeptember 11. – A Congregatio Jesu szerzetesrend (régebbi nevén: Angolkisasszonyok) fenntartásában működő Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium újonnan megnyílt főbejáratának átadó ünnepségét tartották ma a belvárosban. A rendezvényen Puskás András Belváros-Lipótváros alpolgármestere és Süllei László Esztergom-Budapest Főegyházmegye helynöke mellett a rend és az iskola vezetői mondtak beszédet. Az ünnepséggel egy közel nyolcvanmillió forintos felújítási szakasz ért véget. A diákok újra birtokba vehetik az évtizedekig lezárt főbejáratot.
 
Ünnep a boltívek alatt
 
Az átadó ünnepségen Knáb Judit CJ tartományfőnöknő és Puskás András alpolgármester a nemzeti szalagot belülről vágták át szimbolizálva azt, hogy a CJ szerzetesrend és a Ward iskola, egyre jobban nyit a külvilág felé és szerves része a város kulturális és lelki életének.
Knáb Judit CJ megemlékezett a 65 éve önkényesen bezárt iskoláról, a rendtagok meghurcolásáról, és a visszatérés viszontagságairól.
A Belváros vezetői a jövő városa felépítésének célját tűzték ki maguk elé. A jövő városa pedig nem létezhet a jövő polgárai, a következő nemzedék nélkül, amely Ti vagytok.” – ezek már Puskás András alpolgármester úr szavai voltak az ünneplő diákokhoz. Beszédében hangsúlyozta, hogy „a Belváros vezetése gondoskodik róla, hogy még számtalan ilyen ünnepélyes pillanatot éljünk át együtt.
Az ünnepség utáni sajtótájékoztatón az alpolgármester úr megemlítette, hogy régóta figyelemmel kíséri a Ward iskola ügyét és akkor is, amikor nem ő irányította a kerület ügyet, akkor is küzdött az iskola és az önkormányzat kapcsolatának megmentéséért. Helyesnek nevezte a sorrendet: először álmodni kell, majd megkeresni a forrásokat, ahogy az iskola vezetése is teszi, amikor az új, az iskola közösségének hiányzó terek megépítésére keresi a fedezetet. Utalt rá, hogy van remény a folytatásra, mivel a 2014-ben záruló EU-s költségvetési ciklusban még számos forrás áll rendelkezésre Magyarország számára, és az egyházi épületek felújítása az egyik fókuszpontja a következő hónapok pályázatainak.
Főtisztelendő Süllei László helynök úr Isten áldását kérte az épületre, az ide érkezőkre, és a benne folyó munkára.
Némethy Kálmán igazgató és Kaszap Viktória CJ főigazgató beszédeikben bemutatták az iskola fejlesztését és hangsúlyozták az intézmény küldetését, hogy a közösségéért áldozatra is képes, felelősségvállaló embereket neveljenek.
 
 Megújult tér
 
Hosszú várakozás és kitartó munka eredménye, hogy az iskola újra birtokba vette az eddig lezárt főbejáratát és főlépcsőházát. A CJ rend szerzetesnővéreit és növendékeiket 65 éve űzték el az iskolájukból az akkori karhatalom katonái. A rendszerváltás után a nővérek csak fokozatosan és lassú ütemben kaphatták vissza az épületet, ahol az új Ward Mária iskola mellett több másik intézmény is működött. Éveken keresztül kénytelenek voltak közösen használni a falakkal is egyre jobban szétszabdalt épületet.
2007-ben az V. kerületi önkormányzat 10 évvel meghosszabbította a renddel fennálló megállapodást ennek a támogatásnak és uniós pályázatnak köszönhetően, már megújult az iskola energetikai rendszere. Új öltözők és mellékhelységek, tanári és titkársági szoba került kialakításra. A megújult főbejárat mögött egy kiszélesített lépcső és egy várakozó podeszt fogadja az iskolába érkezőket. A fogadó tér különlegessége a boltíves térbe illeszkedő egyedi kialakítású portásfülke. A lépcsőházi orsótérbe ékelt műszakilag elavult lift helyett korszerű, az alagsorba is lehívható, mozgáskorlátozottak számára is használható felvonó épül.
 
 Mit hoz a jövő?
 
A rend és az iskola közös álma a nagy közösségi tér, az aula megépítése, amihez azonban jelenleg nem rendelkeznek még megfelelő anyagi erőforrással. Szintén az elkövetkező évek feladata a Nyáry Pál utca sarkán álló tornaterem helyett egy korszerű, új tornaterem megépítése. Ezeknek a terveknek a megvalósításához, adománygyűjtésbe kezdtek, téglajegyet árusítanak és céges szponzorációs lehetőségeket dolgoztak ki. A következő lépés Dr. Mádl Ferencné Dalma asszony fővédnökségével október 18-án megvalósuló adománygyűjtő est lesz. Ide várják mindazokat, akik egy kellemes est keretében szívesen támogatják a közösségi, lelki nevelést előtérbe helyező Ward iskolák ügyét.
 
Kérdéseikkel és interjúegyeztetés kapcsolatban bármikor fordulhatnak hozzám:
 
Harmat Attila
telefon: 30-598-7384
e-mail: harmat.attila@congjesu.hu/
 

Beszédek: Knáb Judit, Puskás András, Némethy Kálmán, Kaszap Viktória

Háttéranyag

Letölthető képek (50Mb, 17 kép)

Fejlesztéseink: wardmaria.hu/fejlesztesek