Bevezető

„Ha valakinek szolgálatot teszel, tedd azt szívesen és ne kelletlenül, nehogy annak, akinek teszed méltán visszatetsszen!” Ward Mária

 

Kedves Szülők, Kedves Diákok!

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium pedagógiai programjában kiemelt szerepe van a humán és a természetismereti tárgyak elsajátítása és a lelki élet gazdagítása mellett a szolgálatra való nevelésnek. Így az elméleti felkészítés lehetősége mellett megjelenik egy kötelező, gyakorlati, tapasztalati tanulás is a szociális kompetenciák fejlesztésében. A segítőkészség, megértés, elfogadás, együttérzés, kitartás, hűség, megbízhatóság, tolerancia, türelem, empátia elsősorban valós helyzetekben fejleszthetőek.
Ennek az alapelvnek megnyilvánulása Barnai Brigitta nővér CJ kezdeményezésére és szervezésében 2009. szeptemberétől a mindenkori tízedik osztályban működő szeretetszolgálat volt. A 2012/2013. tanévtől kezdve a tanulóknak már a köznevelési törvény értelmében kötelező 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni ahhoz, hogy megkezdhessék az érettségi vizsgájukat. Iskolánkban az ötven órát, amelyből tíz óra bevezető és záró foglalkozásokra, szervezésre fordítható, a kilencedik évfolyamtól, de legfeljebb a tizenegyedik évfolyamig bezáróan kell teljesíteni. Tekintettel a tanulmányi elvárásokra, javasoljuk, hogy a szolgálatot, vagy annak jelentős részét a 10. évfolyamon teljesítsék diákjaink.

Szeretetszolgálati programunk megfelel az oktatási államtitkárság köznevelési törvényben megfogalmazott, társadalmi tevékenység végzésére vonatkozó előírásoknak, feltételeknek.

Minden tanuló többféle lehetőség közül választhat magának olyan feladatot, amelyet a fogadó intézmény felnőtt képviselője felügyel és irányít. A tanári kapcsolattartás mellett végzett közösségi szolgálat általában heti 1 alkalommal délután kb. 1-2 órát vesz igénybe.

Egy tanévben a jelentkezési lapon egy, legfeljebb három területet kell megjelölni. A kötelező 40 óra tényleges szolgálatot célszerű arányosan elosztva teljesíteni. Az előírt óraszám tanítási időn kívül tömbösítve is teljesíthető.

Támogatjuk vidéki diákjainkat, hogy – a lehetőségekhez mérten – a lakóhelyükön végezzék a szeretetszolgálatot. Várjuk az Önök által, illetve általatok javasolt helyi intézmények vezetőinek nevét, elérhetőségét, hogy felvehessük velük a kapcsolatot.

A jelentkezési lap ezen a fórumon elérhető és letölthető. Kérjük a szülőket, hogy beszéljék meg otthon a gyermekeikkel, mely területek felelnének meg nekik a legjobban, és beleegyezésük, támogatásuk jeléül írják alá a kitöltött jelentkezési lapot. Csak azok a gyermekek kezdhetik el igazoltan a szeretetszolgálatot, akik leadták a jelentkezési lapjukat 2016. október 15-ig.

A szeretetszolgálat során a tanulók naplót vezetnek, amelyben rögzítik, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak. Egy erre a célra kialakított füzetben jegyezzék fel élményeiket, tapasztalataikat, melynek segítségével készítik el a program végén a beszámolójukat. Javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat során a tanulók készítsenek fényképeket, rajzokat, esetleg kisfilmet is a munkájuk dokumentálására.

Bízunk benne, hogy a diákjaink rátalálnak arra a tevékenységre és intézményre a lehetőségek közül, amely hozzásegíti őket önmaguk felfedezéséhez, az adni és a kapni tudás öröméhez, és ahhoz az élményhez, hogy szükség van rájuk szűkebb és tágabb környezetükben, hogy helyük van a világban.


Galambos Szilvia
szeretetszolgálat koordinátor
galambos.szilvia@wardmaria.hu