Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

Bevezető

„Ha valakinek szolgálatot teszel, tedd azt szívesen és ne kelletlenül, nehogy annak, akinek teszed méltán visszatetsszen!” Ward Mária

 

Kedves Szülők, Kedves Diákok!

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium pedagógiai programjában kiemelt szerepe van a humán és a természetismereti tárgyak elsajátítása és a lelki élet gazdagítása mellett a szolgálatra való nevelésnek. Így az elméleti felkészítés lehetősége mellett megjelenik egy kötelező, gyakorlati, tapasztalati tanulás is a szociális kompetenciák fejlesztésében. A segítőkészség, megértés, elfogadás, együttérzés, kitartás, hűség, megbízhatóság, tolerancia, türelem, empátia elsősorban valós helyzetekben fejleszthetőek.
Ennek az alapelvnek megnyilvánulása Barnai Brigitta nővér CJ kezdeményezésére és szervezésében 2009. szeptemberétől a mindenkori tízedik osztályban működő szeretetszolgálat volt. A 2012/2013. tanévtől kezdve a tanulóknak már a köznevelési törvény értelmében kötelező 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni ahhoz, hogy megkezdhessék az érettségi vizsgájukat. Iskolánkban az ötven órát, amelyből tíz óra bevezető és záró foglalkozásokra, szervezésre fordítható, a kilencedik évfolyamtól, de legfeljebb a tizenegyedik évfolyamig bezáróan kell teljesíteni. Tekintettel a tanulmányi elvárásokra, javasoljuk, hogy a szolgálatot, vagy annak jelentős részét a 10. évfolyamon teljesítsék diákjaink.

Szeretetszolgálati programunk megfelel az oktatási államtitkárság köznevelési törvényben megfogalmazott, társadalmi tevékenység végzésére vonatkozó előírásoknak, feltételeknek.

Minden tanuló többféle lehetőség közül választhat magának olyan feladatot, amelyet a fogadó intézmény felnőtt képviselője felügyel és irányít. A tanári kapcsolattartás mellett végzett közösségi szolgálat általában heti 1 alkalommal délután kb. 1-2 órát vesz igénybe.

Egy tanévben a jelentkezési lapon egy, legfeljebb három területet kell megjelölni. A kötelező 40 óra tényleges szolgálatot célszerű arányosan elosztva teljesíteni. Az előírt óraszám tanítási időn kívül tömbösítve is teljesíthető.

Támogatjuk vidéki diákjainkat, hogy – a lehetőségekhez mérten – a lakóhelyükön végezzék a szeretetszolgálatot. Várjuk az Önök által, illetve általatok javasolt helyi intézmények vezetőinek nevét, elérhetőségét, hogy felvehessük velük a kapcsolatot.

A jelentkezési lap ezen a fórumon elérhető és letölthető. Kérjük a szülőket, hogy beszéljék meg otthon a gyermekeikkel, mely területek felelnének meg nekik a legjobban, és beleegyezésük, támogatásuk jeléül írják alá a kitöltött jelentkezési lapot. Csak azok a gyermekek kezdhetik el igazoltan a szeretetszolgálatot, akik leadták a jelentkezési lapjukat 2016. október 15-ig.

A szeretetszolgálat során a tanulók naplót vezetnek, amelyben rögzítik, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak. Egy erre a célra kialakított füzetben jegyezzék fel élményeiket, tapasztalataikat, melynek segítségével készítik el a program végén a beszámolójukat. Javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat során a tanulók készítsenek fényképeket, rajzokat, esetleg kisfilmet is a munkájuk dokumentálására.

Bízunk benne, hogy a diákjaink rátalálnak arra a tevékenységre és intézményre a lehetőségek közül, amely hozzásegíti őket önmaguk felfedezéséhez, az adni és a kapni tudás öröméhez, és ahhoz az élményhez, hogy szükség van rájuk szűkebb és tágabb környezetükben, hogy helyük van a világban.


Galambos Szilvia
szeretetszolgálat koordinátor
galambos.szilvia@wardmaria.hu