Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

Lelkiség

A Congregatio Jesu alapítónőjének, Ward Máriának lelkisége ignáci alapokra épül, és a diákokat arra neveli, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére cselekedjenek és a nagyobb jóra (Magis) törekedjenek. Az iskola lelkiségének életre keltésében nagy szerepe van az összes iskolában dolgozó munkatársnak, de kiemelt szerepe van az osztályfőnöknek, aki személyes odafigyeléssel kíséri végig diákjait iskolaéveiken.
A lelki nevelés és a programok megfelelnek diákjaink életkori sajátosságainak. Fontos szempont, hogy az előadások és az egyoldalúan elméleti formák helyett a tapasztalatokra épülő, reflektáló és közös megosztásra tanító-nevelő módszereket alkalmazzuk.
Felsőbb évfolyamaink diákjai szervezőként is részt vesznek az alsóbb évfolyamok lelkiségi programjain (pl. iskolai lelki napok). Felsőbb éveseinknek ifjúsági lelkiségivezető-tábort is szervezünk.
A vasárnapi szentmisékre való részvételre vonatkozóan a CJ iránymutatása az, hogy diákjaink és családjaik lehetőség szerint a lakóhelyük szerinti plébániák liturgiájába kapcsolódjanak bele. Vasárnaponként ezért nem szervezünk közös iskolai szentmiséket, de akik a közelben laknak, azokat az Egyetemi Templom 10 órai szentmiséjére hívjuk.
Szentmisével ünnepelt lelkiségi programjaink a következők: Veni Sancte, Szent Gellért-nap (újonnan érkezők ünnepélyes befogadása), adventi lelki nap, házszentelés és Vízkereszt, Ward Mária-napi szentmise (Hivatások Napja), Hamvazószerda, nagyböjti lelki nap, az érettségizők ballagási miséje, a Ward családos zarándoklat, a nyolcadikosok búcsúztatása, illetve a Te Deum. A gimnazista osztályokat évente 2-4 alkalommal közös reggeli misére várjuk.
Az iskola a hetet közös hétfő reggeli imával kezdi. A gimnazisták és a zenei szakgimnázium tanulói az ősz folyamán háromnapos lelkigyakorlatot végeznek, melynek korosztály szerinti aktuális témái a közösség élménye (az imában is), a közösség Istennel, imamódok megismerése, gyakorlása, a párkapcsolat és a szexualitás keresztény megélése, illetve a felnőtté válás.