Tudás

Iskolánk arra fektet nagy hangsúlyt, hogy a nálunk tanuló diákok szeretetteljes légkörben hozzák ki magukból a lehető legtöbbet úgy, hogy közben „életre nevelődnek”.

Kiemelten kezeljük a nyelvtanulás fontosságát. Tanulóink jó eredményt érnek el az idegennyelvi kompetenciaméréseken, idegen nyelvű színdarabokat mutatnak be. Könyvtárunk bővelkedik könnyített olvasmányokban és egyéb, nyelvtanulást segítő anyagokban. Gimnazista és zeneművészetis diákjaink jelenleg négy nyelvvizsgaközpont próbanyelvvizsgáit vehetik igénybe iskolai segítséggel (EURO Exam, ECL, Corvinus és Társalkodó), ezekre a felkészítés a tanórák keretein belü is zajlik. Iskolánk a Társalkodó nyelvvizsgát szervező Oxford Pro Nyelviskola kiemelt vizsgáztatóhelye is. A ballagás idejére diákjaink bővelkednek nyelvvizsgákban, tanáraink folyamatosan képzik magukat szakmailag, módszertanilag. Az idei, 2016-2017-es tanévben a fenntartó Congregatio Jesu kiemelt célja a nyelvoktatás további erősítése.

Az iskola fejleszteni kívánja a természettudományos tárgyakat, aminek érdekében a tantestület doktori fokozatú, kutatási területen is működő kollégákkal bővült. Elindult az emelt- és alapszintű matematika csoportok bontott oktatása, ahol az emelt szintű csoport magasabb óraszámban részesül a képzésben. A természettudományos tárgyakat szaktantermekben oktatjuk, melyek fejlesztése, eszközparkjának korszerűsítése folyamatos feladat.

Az intézményünkben jól felszerelt informatika szaktanterem található. A tanári munkát külön felszerelt terem segíti. A mobil és vezeték nélküli eszközök elterjedésével sikerült lényegében az egész épület területén kiépíteni a vezeték nélküli hálózatot. Az intézmény informatikai rendszerének korszerűsítése, bővítése hosszútávon folyamatos feladat. A természettudományos oktatás színvonalának emelkedése a továbbtanulási adatainkban is meglátszik: nagyon sok mérnök- és informatikus szakirányba továbbtanuló diákkal büszkélkedhetünk.  

Humán oktatásunk tradicionálisan erős. Magyarból, és még inkább történelemből igen sok emelt szintű érettségi születik. Diákjaink kötődését a humán tárgyakhoz szavalóversenyekkel, kreatív írással, időutazásos történelemújsággal, beöltözős történelmi játékokkal (pl. római Cena) igyekszünk tovább erősíteni.      

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján a 2015-16-ban végzett 12. b osztályból az osztály 75%-a tanul tovább egyetemre. Diákjaink közül van, aki külföldön tanul tovább (informatikus szakirányon), az itthon maradókat első helyen vették fel a legkülönbözőbb helyekre (gyógypedagógus, mérnök-informatikus, biológus, matematika-informatika szakos tanár, politológus, dietetikus, mechatronikai mérnök, építőmérnök, stb.)