Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium


TANÉVKEZDŐ INFORMÁCIÓK

Tisztelt Szülők, kedves Diákjaink!

Az általános iskola 1-4. évfolyamai szeptember 2-án 7.40-re érkeznek a Szent Mihály templom elé a Váci utcába, az 5-7. évfolyamai az iskolába. A Veni Sancte 8.00 órakor kezdődik a Szent Mihály templomban.

A szentmisét követően az alsó tagozaton a 4., a felső tagozaton az 5. óra még elfoglaltság a diákok számára. Ezt követően napközis felügyelet van.

8-12. évfolyamig diákjainknak 13.00 órára kell megérkezniük iskolánkba. 16.00 órakor az osztályok közösen vonulnak át a Bazilikához, ahol 17.00 órától részt veszünk a katolikus iskolák közös tanévnyitó szentmiséjén.

Minden diákunk számára megjelenés kötelezően az iskolai ünneplőruhában!

(Lányok: fehér ing vagy blúz (top viselete nem megengedett), sötét, térdig érő szoknya, iskolai sál, sötét cipő (nem sport) iskolai jelvény. · Fiúk: fehér ing, sötét szövetnadrág/öltöny, iskolai nyakkendő, sötét cipő (nem sport), iskolai jelvény.)


Beszámoló a 2019. évi Intézmény és hagyomány – kihívások a 21. század népzeneoktatásában c. kétnapos országos konferenciáról

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium szervezésében idén második alkalommal került megrendezésre 2019. március 23-24-én a népzeneoktatási konferencia. Az ez évi konferencia fókuszában a módszertani kiadványok álltak.


Iskoladráma, mint hitoktatás – egy CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ bemutató margójára

Különleges nagyböjti lelkinap részese volt a Budapesti Ward Mária Iskola közössége. Már hónapok óta készültek az iskola zeneművészeti szakgimnáziumának növendékei, a gimnázium színjátszói és tanáraik a Csíksomlyói passió színpadra állításával.

A 18. századból fennmaradt gazdag forrásanyagból dr. Medgyesy S. Norbert művelődéstörténész, drámakutató szakmai segítségével válogatták ki a legértékesebb és a csíksomlyói hagyományra legjellemzőbb szövegeket, amihez egyházzenei, régizenei és népzenei anyagokat illesztve vitték színre Jézus szenvedéstörténetét. Így az előadásban például helyet kapott az „égi pör” jelenete, ahol az Atyaisten ószövetségi alakokat, illetve allegorikus figurákat kérdez fia sorsáról. Vagy ilyen módon kerül az előadás egyik középpontjába a szenvedő Mária alakja is.

A középkori hagyományban kialakult magyar nyelvű misztériumjátékok legtovább a Kárpátok keleti részénél, Csíksomlyó környékén maradtak fenn. A zarándokhely nem csak pünkösd szombatján, hanem nagypénteken is megtelt a környező vidéken élő emberekkel, akik a passiójátékra érkeztek ide. Az itteni ferencesek által működtetett iskola diákjai, 80-120 fő adta elő Jézus kínszenvedésének és feltámadásának történetét, egészen az 1780-as évekig.

Az egyházi év legnagyobb ünnepének eseményeit a Csíksomlyói passió hagyománya különleges módon őrzi. Egyfelől ünnepélyes, művészi, ugyanakkor közérthetőségre törekszik. Egyszerre van benne jelen a szent és a profán hagyomány.

A passióra ellátogató tömegek egy különleges iskoladráma előadáson, valamint egyszerre hitoktatásban, lelkigyakorlaton vettek részt a misztériumjátékon keresztül. A történet előadásának célja volt a nézők lelki ráhangolása a nagyhétre, a bűnbánattartásra és vezeklésre.

Maga a történet, az előadás archaikus szövegei, és a művészi zenei összeállítások hatása a mai kor hallgatóságára is így hat. Ezzel a lelki élménnyel gazdagodhattak a Budapesti Ward Mária Iskola diákjai, akik e hagyomány felelevenítésével tartották meg az idei nagyböjtben lelkinapjukat.