Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

Igazgató

Kalmanovits Zoltán - igazgató
kalmanovits.zoltan@wardmaria.hu
"Bis orat, qui canit." (Szent Ágoston)
 • középiskolai ének-zenetanár, karvezető
  (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 1997)
 • Beiskolázási tanácsadó, mentortanár (2012)
 • Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga (BME-GTK, 2015)
 • Tantárgygondozó szaktanácsadó - művészetek, ének-zene
 • Interprofesszionális szaktanácsadó (Intézményfejlesztési szakterület, Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése szakterület - Tehetségfejlesztés)
 • tanfelügyeleti és pedagógus minősítési szakértő

Igazgatóhelyettesek

Bánhegyi Andrea - oktatási igazgatóhelyettes, német, 6.b
banhegyi.andrea@wardmaria.hu
"Semmi sem nehéz annak, aki valamire elszánt; főképp azok a dolgok nem, melyeket szeretetből kell tenni." (Loyolai Szent Ignác)
 • Orosz-német szak (Debreceni Egyetem, 1989)
 • Közoktatási vezető szak (Miskolci Egyetem, 2003)
 • Pályaorientációs tanári szak (Gödöllői Egyetem, 2007)
 • Mentálhigiéné szak (Debreceni Egyetem, 2011)
 • Mentortanár (Debreceni Egyetem, 2011)

Fogadóóra - kedd 10.00-10.45

Giczinger László - nevelési igazgatóhelyettes, magyar, 12.b
giczinger.laszlo@wardmaria.hu
 • magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (ELTE, 2003)
 • magyar mint idegen nyelv szakos tanár (ELTE, 2003)
 • Ember-, erkölcs és vallásismeret szakos tanár (Veszprémi Egyetem, 2010)

Fogadóóra - szerda 10.00-10.45

Munkatársak

Bálintné Szesztay Andrea - Gazdasági vezető
gazdasagivezeto@wardmaria.hu
Egyedi Csongor - gondnok
gondnok@wardmaria.hu
Fábián András - rendszergazda
it@wardmaria.hu
Jóföldy Judit - iskolatitkár
titkarsag@wardmaria.hu

A titkárság nyitvatartása szülőknek:
H-Cs.: 7:30-16:00 , P: 7:30-14:00
Ettől eltérő időpontban ügyintézés email-ben történő
előzetes egyeztetés után lehetséges.
Ügyfélfogadási időn belül is ajánlott – a gyorsabb
ügyintézés érdekében – email-ben előre egyeztetni.

A titkárság nyitvatartása munkatársaknak:
H-P: 7:30-10:00
      13:30-14:30
Ajánlott email-ben előre egyeztetni a gyorsabb
ügyintézés érdekében.

A titkárság nyitvatartása diákoknak:
10:45-11:00 (3.szünet)
11:45-12:00 (4.szünet)
13:40-14:05 (6. szünet)

Lakné Ozsváth Viktória - iskolatitkár
titkarsag@wardmaria.hu

A titkárság nyitvatartása szülőknek:
H-Cs.: 7:30-16:00 , P: 7:30-14:00
Ettől eltérő időpontban ügyintézés email-ben történő
előzetes egyeztetés után lehetséges.
Ügyfélfogadási időn belül is ajánlott – a gyorsabb
ügyintézés érdekében – email-ben előre egyeztetni.

A titkárság nyitvatartása munkatársaknak:
H-P: 7:30-10:00
      13:30-14:30
Ajánlott email-ben előre egyeztetni a gyorsabb
ügyintézés érdekében.

A titkárság nyitvatartása diákoknak:
10:45-11:00 (3.szünet)
11:45-12:00 (4.szünet)
13:40-14:05 (6. szünet)

Tanárok

Bábiczki Andrea - spanyol
babiczki.andrea@wardmaria.hu
 • romanisztika, spanyol alapszakos bölcsész (PPKE, 2011)

Fogadóóra - szerda 12.00-12.45

Baján Evelin - tanító, 2.b
bajan.evelin@wardmaria.hu
"A világnak leginkább olyan emberekre van szüksége, akik mások szükségével törődnek!" /Albert Schweitzer/
 • Tanító – Informatika műveltségi terület 
  (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2015)
 • Angol műveltségi terület részismereti képzés 
  (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 2015/16)

Fogadóóra - kedd 11.00-12.45

Bakonyiné Marton Katalin - ének-zene
bakonyine.katalin@wardmaria.hu
"Csak énekelj, mert az ének jó dolog. Csak énekelj, mert az ének víg dolog. Csak énekelj, mert az énekben szív dobog." /Bárdos Lajos/
 • Középiskolai énektanár és karvezető
  (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 1990)

Fogadóóra - szerda 10.00-10.45

Balogh Katalin - történelem
balogh.katalin@wardmaria.hu

Fogadóóra - hétfő 09.00-09.45

Bedők Eszter - fejlesztő pedagógus
bedok.eszter@wardmaria.hu
 • Homloklebeny terapeuta (2019)
 • Alapozó mozgásterapeuta (2017)
 • Beszédpercepciós terapeuta (2016)
 • Gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája, pszichopedagógia (ELTE, 2014)

Fogadóóra - kedd 10.00-10.45

Benczik Fanny - magyar, 5.a
benczik.fanny@wardmaria.hu
 •  történelem alapszakos bölcsész (PPKE, 2013)
 • sportedző OKJ - röplabda (BSU, 2014)
 • történelem – magyar nyelv és irodalom szakos tanár (PPKE, 2017)

Fogadóóra - péntek 13.00-13.45

Benedekné Jordán Krisztina - tanító, német 4.a
benedekne.krisztina@wardmaria.hu
 • német nyelvtanár
  (ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 1998 )
   
 • Fejlesztőpedagógus
  (ELTE Bölcsésztudományi Kar, 2000)

Fogadóóra - szerda 11.00-11.45

Berzsenyi Viktória - matematika, 10.a
berzsenyi.viktoria@wardmaria.hu
„Olyanok vagyunk, mint az óriások vállain ülő törpék, többet és messzebbre látunk náluk, nem mintha a saját látásunk élesebb volna, vagy nagyobb lenne termetünk, hanem mivel az óriások nagysága a magasba von és emel minket.” (Bernard de Chartres)
 • Matematika – történelem tanári MA (ELTE, 2013)
 • Matematika BSc (ELTE, 2010)

Fogadóóra - szerda 11.00-11.45

Bogatin Endre - történelem, 9.b
bogatin.endre@wardmaria.hu

Fogadóóra - szerda 10.00-10.45

Dr. Bozi János - kémia, 7.b
bozi.janos@wardmaria.hu
"Úgy élj, hogy az egész világ benned Jézust ítéli meg, szemükben Ő nem több, csak az, akinek te képviseled."
 • okleveles vegyész (2006)
 • kémia szakos tanár (2011)
 • PhD fokozat (kémiai tudományokban, 2012)

Fogadóóra - kedd 13.00-13.45

Burján Zsófia - testnevelés, 9.a
burjan.zsofia@wardmaria.hu

Fogadóóra - szerda 10.00-10.45

Csanády-Kurucz Anna - angol, magyar
csanady-kurucz.anna@wardmaria.hu

Fogadóóra - csütörtök 12.00-12.45

Czétényi Andrásné - tanító, 3.a
czetenyi.andrasne@wardmaria.hu
"Csak azt az életet érdemes végigélni, amit másokért élünk."
 • tanító
  (Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1988)
 • szakvezető
  (Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1995)

Fogadóóra - hétfő 11.00-11.45

Dávidné Bajor Ágota - könyvtáros
davidne.agota@wardmaria.hu
"Jót s jól!" (Kazinczy)
 • Építészmérnök (BME, 1981)
 • Mérnöktanár (BME, 1988)
 • Pázmány Péter Hittudományi Akadémia Levelező Tagozata (1986)
 • Országos Hitoktatási Bizottság Hitoktatói Oklevél (1987)
 • Országos Széchényi Könyvtár OKJ-s könyvtárosi tanfolyam (2006)
Deák-Hetyey Viktória - tanító, 1.b
deak-hetyey.viktoria@wardmaria.hu
 • tanító (NYME, 2001)
 • hittanár
  (Győri Hittudományi Főiskola, 2001)
 • német tanár (2001)

Fogadóóra - kedd 12.00-12.45

Dúcz Erzsébet - angol
ducz.erzsebet@wardmaria.hu
Dunai Luca - testnevelő
dunai.luca@wardmaria.hu

Fogadóóra - kedd 12.00-12.45

Eged Szilvia - angol
eged.szilvia@wardmaria.hu
 • MA középiskolai angol nyelv és irodalom szakos tanári diploma (ELTE, 2000)
 • BEd TEFL, angol nyelvtanári diploma (ELTE, 1995)

Fogadóóra - kedd 12.00-12.45

Erdőfi Anna - társastánc
erdofi.anna@wardmaria.hu
Erdősné Nagy Ilona - tanító, 1.a
erdosne.ilona@wardmaria.hu
" Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt." /Antoine de Saint-Exupéry/
 • pedagógus szakvizsga (2011)
 • fejlesztő –differenciáló szakpedagógus (2011)
 • tanító - ember és társadalom műveltségi terület (2002)
 • katolikus hitoktató

Fogadóóra - szerda 09.00-09.45

Farkas Szilvia - napközi
farkas.szilvia@wardmaria.hu

Fogadóóra - kedd 12.00-12.45

Farkasné Csabai Enikő - napközis tanító, 4.a
csabai.eniko@wardmaria.hu
Földes Gáborné - technika, kézműves
foldes.klari@wardmaria.hu
 • tanítói szak-magyar műveltségi terület
  (Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, 2001)

Fogadóóra - szerda 12.55-13.40

Galambos Szilvia - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
galambos.szilvia@wardmaria.hu
"Egy gyermek akkor igényli a leginkább a szeretetünket, amikor a legkevésbé érdemli meg." /Erma Bombeck/
 • BA, Hitoktató Katekéta (2008)
 • MA, Hittanár, Család és gyermekvédő tanár (2012)
  Sapientia Hittudományi Főiskola, Budapest
Garamvölgyi Viola - napközi, 2.a
garamvolgyi.viola@wardmaria.hu
Gelley Áron - ének-zene
gelley.aron@wardmaria.hu

Fogadóóra - hétfő 15.00-16.00

Greskovits Márk - napközi, 3.a
greskovits.mark@wardmaria.hu
 • tanítói szak ének-zene műveltségi területtel 
  (Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, 2004) 
 • hittanári szak
  (Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, 2004) 

Fogadóóra - kedd 10.45-11.20

Gyarmati Zsoltné - napközi, 1.a
gyarmati.zsoltne@wardmaria.hu
Győrfi Zsuzsanna - angol, magyar
gyorfi.zsuzsanna@wardmaria.hu
"Words, words, words" (Shakespeare)
 • Mentálhigiénés szakember képesítés
  (SOTE, 2008)
 • MA angol nyelv és irodalom (PPKE, 2001)
 • MA magyar nyelv és irodalom (PPKE, 2001)

Fogadóóra - szerda 12.00-12.45

Györökné Balázs-Bécsi Gyöngyvér - tanító, 3.b
gyorokne.gyongyver@wardmaria.hu
Egy gondolat csak akkor nyeri el értelmét, ha megvalósítják. /Boldizsár Ildikó/
 • Tánc- és drámapedagógia szakirány
  (Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Vác, 2008)
 • Tanító szak, vizuális nevelés műveltségi terület
  (Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Vác, 2007)
 • Tanító - Óvónő szak
  (Bartók Béla Elméleti Líceum - Temesvár, 2001)

Fogadóóra - kedd 10.00-10.45

Hajdu Gabriella - német
hajdu.gabriella@wardmaria.hu
Hetési Violetta - testnevelés
hetesi.violetta@wardmaria.hu
„Citius, Altius, Fortius"
 •  Testnevelő-gyógytestnevelő tanár (T.E. 2016)
 • Szertorna edző (SE-TSK 2013)
 • Kötélugrás, tánc oktató

Fogadóóra - hétfő 10.00-10.45

Hetyey György - történelem, német, 8.a
hetyey.gyorgy@wardmaria.hu
"Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek. Minden utam világos előtted. A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent. Elölről és hátulról közrefogsz, s a
 • történelem-német szakos tanár
  (PPKE, 2006)

Fogadóóra - szerda 14.00-15.00

Horváth Nóra - angol, 11.a
horvath.nora@wardmaria.hu
 • közoktatás vezető  – szakvizsga
  (BMGE Közoktatás-vezető képzés, 2011)
 • angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár MA
  (ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol szak, 1998)
 • angol nyelvtanári diploma
  (ELTE CETT Angol Nyelvtanárképző Központ - BEd TEFL,1993)  

Fogadóóra - szerda 10.00-10.45

Izsák Margit - matematika, fizika, 12.z
izsak.margit@wardmaria.hu
Akiben egyszerűség nincs, abban semmi sincs. /Petőfi Sándor/
 • matematika-fizika tanár (ELTE, 1999)
 • hittanár-nevelő
  (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2010)

Fogadóóra - szerda 12.55-13.40

Keszler Erzsébet - napközi, 6. évf.
keszler.erzsebet@wardmaria.hu

Fogadóóra - szerda 12.55-13.40

Kiss Noémi - magyar, tanulószoba
kiss.noemi@wardmaria.hu
Komáromi Dorottya - történelem, hittan, 10.b
komaromi.dorottya@wardmaria.hu
"Küzdjünk a végig, mert a vég a kezdet."
 • történelem szakos bölcsész és tanár (PPKE BTK)
 • hittanár (PPKE HTK)
 • hittanár– nevelő, család és gyermekvédő tanári szak, MA (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

Fogadóóra - szerda 09.00-09.45

Kormos László - német, magyar
kormos.laszlo@wardmaria.hu
"A becsület meg a szorgalom olyan, mint a jó szél: előre hajtja az embert." /Hans Christian Andersen/

Fogadóóra - szerda 11.00-11.45

Krénuszné Lukács Mária - matematika, fizika, informatika
krenuszne.maria@wardmaria.hu

Fogadóóra - szerda 10.00-10.45

Lefler Ágnes - matematika
lefler.agnes@wardmaria.hu
"Azért szeretem a matematikát,mert annyira emberi, korántsem az a bizonyos kétszerkettő: magán viseli az emberi alkotások soha le nem zárt jellegét" (Péter Rózsa)
 • matematika-fizika
  (Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1981)
 • Pázmány Hittudományi Főiskola Levelező Tagozat (1987)
 • informatika
  (Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1999)
 • matematika kiegészítő szak
  (Szegedi Tudományegyetem, 2007)
 • mentortanárképző-pedagógus szakvizsga (BME 2017)

Fogadóóra - szerda 09.00-09.45

Lencsés Andrea - rajz, 5.b
lencses.andrea@wardmaria.hu

Fogadóóra - kedd 09.00-09.45

Lengyelné Hazai Beáta - hittan
lengyelne.hazai.beata@wardmaria.hu
„Ezért nem az számít, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” 1 Kor 3,7
 • tanító, katolikus hittanár, ember és társadalom műveltségi terület
  (Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, 2000.)
 • mentálhigiénés szakember
  (Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, 2008.)

Fogadóóra - hétfő 11.00-11.45

Magyar Viktória - magyar, francia, 11.b
magyar.viktoria@wardmaria.hu
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, er
 • magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár
  (ELTE BTK, 2005)
 • francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, tanár
  (ELTE BTK, 2006)

Fogadóóra - kedd 10.00-10.45

Mocskonyi Zsuzsanna - napközis tanító, 5.évf.
mocskonyi.zsuzsanna@wardmaria.hu
 • Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1977

A pótnagymama

Fogadóóra - péntek 12.00-12.45

Molnár Diána - testnevelés
molnar.diana@wardmaria.hu

Fogadóóra - hétfő 10.00-10.45

Molnár János - informatika
molnar.janos@wardmaria.hu
Nagy József - néptánc
nagy.jozsef@wardmaria.hu
 • Táncos és próbavezető szak, néptánc szakirány
  (Magyar Táncművészeti Főiskola, 2013)

Fogadóóra - csütörtök 09.00-09.45

Neubauer Gyopár - német
neubauer.gyopar@wardmaria.hu
"Csak nyugi!":)
 • Német nyelv és irodalom tanár
  (ELTE BTK)

Fogadóóra - kedd 12.00-13.00

Orosz Dávid - testnevelő
orosz.david@wardmaria.hu
Paholics Erzsébet - magyar
paholics.erzsebet@wardmaria.hu

Fogadóóra - csütörtök 10.00-10.45

Paholics Zsófia - matematika, magyar, 12.a
paholics.zsofia@wardmaria.hu
"Kevesen tudják, mit hozhatna ki belőlük Isten, ha egészen az Ő gondviselésére bíznák magukat." (Loyolai Szent Ignác)
 • Matematika-magyar tanári, MA
  (ELTE PPK, 2014)
 • Matematika BSc (ELTE TTK, 2009)

Fogadóóra - hétfő 10.00-10.45

Pap Emese - napközi, 1.b
pap.emese@wardmaria.hu

Fogadóóra - kedd 12.00-12.45

Pártosné Fazekas Odette - tanító, 2.a
partosne.odette@wardmaria.hu
"Osztani magad: hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz. Széjjel szóródni, eső homokra, sivatagnyi reménytelen dologra, s ha nyár lesz tőled, és a táj se zöldebb, k
 • Általános iskolai tanító
  (Budapesti Tanítóképző Főiskola)
 • Német nyelvi műveltségi terület kiegészítő képzés - német nyelv tanítása 1-6. évfolyamon
  (Budapesti Tanítóképző Főiskola)

Fogadóóra - csütörtök 10.00-10.45

Ryjakné Borbély Szilvia - tanító, hitoktató, 4.b
borbely.szilvia@wardmaria.hu
 • tanító – hitoktató szak
  (Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, 1998)

Fogadóóra - csütörtök 11.00-11.45

Schulek Gáspár - földrajz, történelem, 6.a
schulek.gaspar@wardmaria.hu

Fogadóóra - péntek 14.00-14.45

Soós Bernadett - hittan
soos.bernadett@wardmaria.hu

Fogadóóra - kedd 11.00-11.45

Steiger Anita - olasz, rendezvényszervezés, hon- és népismeret, mentálhigiéné, DÖK felelős
steiger.anita@wardmaria.hu
"És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy, s egy tekintetük elhitesse véled: szép dolgokért élsz - és érdemes élned." (Váci Mihály)
 • mentálhigiénés szakember (SE EKK, 2018)
 • romanisztika; ügyvitel (ELTE BTK,2013)
 • olasztanár, játék-és szabadidő-szervező tanár (ELTE PPK,2016)

Fogadóóra - péntek 11.00-11.45

Svajcsikné Pál Bernadette - hittan, természetismeret, biológia, 7.a
svajcsikne.bernadette@wardmaria.hu
"Istennél semmi sem lehetetlen."
 • Kutató biológus (ELTE TTK)
 • Hittanár (PPKE Hittudományi kar)
 • gyakorlatvezető mentortanár,
  pedagógus szakvizsga
  (folyamatban, Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola)

Fogadóóra - szerda 14.00-14.45

Szabó S. András - fizika, komplex természettudomány
szabo.andras@wardmaria.hu
"Mi az ember? A por s a végtelen fia." (Juhász Gyula)
 • okleveles vegyészmérnök, radiokémia ágazat (Veszprémi Egyetem, 1971)
 • okleveles környezetvédelmi szakmérnök
  (BME, 1976)
 • PhD növényélettan és magkémia szakterület
  (ELTE, 1975)
 • kémiai tudomány kandidátusa tudományos fokozat
  (MTA, Budapest, 1982)
 • a biológiai (mezőgazdasági) tudomány akadémiai doktora tudományos fokozat, MTA doktor
  (MTA, Budapest, 1992)

Fogadóóra - szerda 14.00-15.00

Szalaváry-Végh Mónika - napközi
szalavary.vegh.monika@wardmaria.hu

Fogadóóra - szerda 11.00-11.45

Szentgyörgyváry Szilveszter - testnevelés, fotó, 8.b
szentgyorgyvary.szilveszter@wardmaria.hu
"Magad legyél a változás, amit a világban látni akarsz!" (Mahátma Gandhi)
 • testnevelő-edző (torna) Bsc.
  (Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar, 2010)
 • testnevelő-gyógytestnevelő MA.
  (Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Kar)

Fogadóóra - csütörtök 10.00-10.45

Tiszáné Dr. Kósa Eszter Imola - biológia, kémia
tiszane.eszter@wardmaria.hu
"...ismerjem akár az összes titkot és minden tudományt, és legyen bár olyan teljes a hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem: ha szeretet nincs bennem, semmi sem vagyok." (1.Kor. 13, 2)
 • biológia szakos tanár (Pécsi Tudományegyetem, 2002)
 • PhD fokozat (2010)
 • kémia szakos tanár (Eszterházy Károly Egyetem, 2015)

Fogadóóra - csütörtök 10.00-10.45

Tokainé Füle Katalin - angol
fule.katalin@wardmaria.hu
"You don't need fancy highbrow traditions or money to really learn. You just need people with the desire to better themselves" (Adam Cooper)
 • angol nyelvtanár (ELTE, 2002)
 • angol nyelvtanár (Miskolci Egyetem, 2003

Fogadóóra - péntek 12.00-12.45

Urbán Dániel - napközi, 3.b
urban.daniel@wardmaria.hu

Zeneművészeti Szakgimnázium

Dr. Klembala Géza - szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet
klembala.geza@wardmaria.hu

Zeneművészeti Szakgimnázium

Konta Noémi - zongora kötelező
konta.noemi@wardmaria.hu
Szijártó Tímea - szolfézs
szijarto.timea@wardmaria.hu
V. Pintér Ágnes - zeneelmélet
pinter.agnes@wardmaria.hu
Várkonyi Tamás - zenetörténet
varkonyi.tamas@wardmaria.hu

Egyházzenei oktatók

Faragó Ákos - egyházzene, zongora kötelező, orgona
farago.akos@wardmaria.hu
Rudolf Krisztina - egyházzene, szolfézs, 9.z
rudolf.krisztina@wardmaria.hu
Szőke Ágnes - latin
szoke.agnes@wardmaria.hu

Klasszikus zene - Régizene oktatók

Dr. Balázs Boglárka - hangegészségtan
balazs.boglarka@wardmaria.hu
Ducza Nóra - magánének
ducza.nora@wardmaria.hu
Eredics Béla - hangképzés, magánének
eredics.bela@wardmaria.hu
Gál Márta - korrepetició
gal.marta@wardmaria.hu
Gedai Ágoston - korrepetíció, zongora kötelező
gedai.agoston@wardmaria.hu
Győri István - lant, gitár
gyori.istvan@wardmaria.hu
Kállay Katalin - furulya, kamara
kallay.katalin@wardmaria.hu
Dr. Lax Éva - magánének
lax.eva@wardmaria.hu
Márta Nóra - fuvola
marta.nora@wardmaria.hu
Németh Sándor - korrepetició
nemeth.sandor@wardmaria.hu
Osváth Zoltán - hangkultúra
osvath.zoltan@wardmaria.hu
Szászvárosi Sándor - viola da gamba, gordonka
szaszvarosi.sandor@wardmaria.hu
Takács Szilvia - csembaló
takacs.szilvia@wardmaria.hu
Vitárius Piroska - hegedű, kamara
vitarius.piroska@wardmaria.hu

Népzene oktatók

Balogh Kálmán - cimbalom
balogh.kalman@wardmaria.hu
Bennő Katalin - citera
benno.katalin@wardmaria.hu
Gombai Tamás - népi hegedű
gombai.tamas@wardmaria.hu
Hegedűs István - népi furulya
hegedus.istvan@wardmaria.hu
Horváth Attila - népi hegedű, népi brácsa, népzenei lejegyzés
horvath.attila@wardmaria.hu
Istvánfi Balázs - népi duda, népzeneelmeélet és történet
istvanfi.balazs@wardmaria.hu
Káplár Gréta - népi ének, népzenei lejegyzés
kaplar.greta@wardmaria.hu
Kerékgyártó Gergely - népi brácsa, bőgő
kerekgyarto.gergely@wardmaria.hu
Szabó Ágnes - népi ének, néprajz
szabo.agnes@wardmaria.hu
Szilágyi Boglárka - népzeneelmélet és történet
szilagyi.boglarka@wardmaria.hu
Szlama László - koboz, citera
szlama.laszlo@wardmaria.hu
Tímár Sára - népi ének
timar.sara@wardmaria.hu