A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ TÁMOGATÁSÁVAL

A 9.B OSZTÁLY HATÁRTALANUL PROGRAMJA ERDÉLYBEN

1. nap: Déva vára 

Aradon, a vesztőhelyen, a vértanúk sírjánál helyeztünk el koszorút. Városnézésünk során ellátogattunk a Megbékélés Parkba, ahol megcsodáltuk Zala György, a 13 vértanú emlékére készített Hungáriaszobrát. Déva: a várhegy vulkanikus oromzatán magasodnak a legendás vár romjaiból, a közelmúltban újjászületett falak. A már messziről látható szabályos kúp alakú hegyen, a Maros partján, stratégiai helyen épült erődítményből szép kilátás tárult elénk.

2. nap: Szent Ferenc Alapítvány – Nagyszeben – Fogaras – Kerc 

Az Erdély szerte több ezer nehéz sorsú gyermeknek otthont adó Dévai Szent Ferenc Alapítvány központjába látogattunk. Átadtuk adományainkat, találkoztunk a helyi gyerekekkel és Böjte Csaba atyával. Nagyszebenben, Erdély szász fővárosában tettünk egy csodálatos sétát. A középkori várfalaktól indulva a történelmi belvárosba érkeztünk. Megnéztük a lenyűgöző evangélikus templomot, majd a felújított Fő tér nevezetességeit kerestük fel. Itt találtuk a Hazugok hídját, a Brukenthal Palotát, a katolikus templomot és a Mészárosok házát is, majd némi lépcsőzés után feljutottunk a Várostorony emeletére, ahonnan mesés kilátás tárult a belvárosra. Kívülről tekintettük meg Fogaras gyönyörű, teljesen épen maradt 700 éves várát, amely 4 saroktornyos, várárokkal ellátott épület. Az 1205-1206-ban épült kerci cisztercita templom és apátság impozáns romjaihoz tértünk le a főútról, melyek a magyar haza legfantasztikusabb egyházi, építészeti és történelmi emlékhelyei közé tartoznak.

3. nap: Brassó – Salamon-kő – Törcsvár – Prázsmár 

Ellátogattunk a történelmi Erdély legnagyobb szász városába, Brassóba. A máig fennmaradt bástyákat és tornyokat kerestük fel. A hatalmas, impozáns fő téren tett sétára a híres Fekete templom meglátogatásával tettük fel a koronát, ahol Európa legnagyobb középkori török szőnyeggyűjteményét is láthattuk - a gazdag szász kereskedők adományai máig a város büszkeségét jelentik. Törcsváron a káprázatos szász határvár, az ún.”Drakula-kastély” várt minket. A várat Nagy Lajos király parancsára építették, hogy az ide helyezett őrséggel visszaverhessék a Törcsvári-szoros útján gyakorta betörő zsákmányra éhes havasalföldi csapatok támadását. Prázsmár UNESCO világörökség részeként elismert erődtemplomát látogattuk meg, melyet a XV. századi török támadások ellenében 12 méter magas hármas védfalrendszerrel erősítettek meg. Volt a kuruc-labanc csatározások színtere, majd az 1848- as háromszéki honvédek bázisa is. A vastag falak, és a bennük kialakított élelmiszertároló fülkék láttán meggyőződhettünk a szász erődtemplomok fontos védelmi funkcióiról. 

4. nap: Alsócsernáton - Szent-Anna tó - Mohos-tőzegláp - Csíksomlyó 

Alsócsernátonba utazunk, ahol látogatást tettünk Székelyföld leggazdagabb skanzenjében, a Haszman Pál Múzeumban. A nagykapun belépve az udvarra, mindenki megtorpant egy pillanatra, hiszen szeme elé tárult egy gyönyörű park, közepén a nemesi udvarházzal, kúriával, tőle jobbra a szabadtéri múzeum, beépített, eredeti bútorzatú székely házakkal. A legendás alapító, a nemrég elhunyt Haszmann Pál leánya mutatta be nekünk az itt fellelhető kincseket. Sétáltunk Kézdivásárhely különleges főterén, melyet Gábor Áron ágyús szobra ural, a térről pedig sok-sok kis udvarteret láttunk nyílni. A „céhek és udvarterek városában” a Céhtörténeti múzeumba is betértünk, ahol a középkori mesterségeket ismertük meg. Innen Erdély egyik legnagyszerűbb látnivalójához, a Szent Anna tóhoz kirándultunk. A tó a Mohos Természetvédelmi Terület részét képezi, amely a Csomád két kráterét foglalja magába. A másik kráterben a védett növényritkaságok sorával bűvölő Mohos-tőzegláp található - a pallókon tett séta szintén különleges élmény volt, hiszen tisztes távolságból, de medvékkel is találkoztunk. Következő állomásunk a Csíksomlyói Kegytemplom volt, ahol láttuk az 500 éves, fából készült csodatévő Mária-szobrot, és megismertük a búcsú történetét is. Máréfalván a székelykapukról tanultunk, megfigyeltük az udvarhelyszéki kapuk díszes megjelenését.

5. nap: Tordai-sóbánya

Becsomagolás után útnak indultunk. Megálltunk Korondon egy hagyományőrző fazekasnál. Hazafelé a tordai sóbányába látogathattunk.

Köszönjük a Csillagösvény Utazási Iroda szervező munkáját, és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatását!

 

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával.