Alapfokú Művészeti Iskola Gimnázium Általános Iskola Zeneművészeti Szakgimnázium

Alapfokú Művészeti Iskola

Alapfokú Művészeti Iskola képzéseiről >>>>

Jelentkezés, felvételi, beiratkozás >>>>

Térítési díjak, tandíjak >>>>

Jelentkezési lap >>>>

Beiratkozási lap >>>>

„A művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze,
s aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője.”
Kodály Zoltán

 

Alapfokú Művészeti Iskolában a következő képzések indulnak 2024 szeptemberétől:

 

Zeneművészeti ág

klasszikus zene:

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola

Rézfúvós tanszak tantárgyai: furulya, trombita, kürt, harsona

Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, gitár, lant

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, viola da gamba

Vokális tanszak tantárgya: magánének

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus

 

népzene:

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz

Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika

Vokális tanszak: népi ének

Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és vokális társaszenét), népi zenekar

 

Képző- és iparművészeti ág

Grafika és festészet tanszak

Környezet- és kézműves kultúra tanszak

 

Táncművészeti ág

Néptánc

 

Alapfokú művészeti iskolánk képzéseiről:

Zeneművészeti ág:

Zeneművészeti ág – klasszikus zene

A felvételhez iskolai előképzettség nem szükséges

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.

A zeneoktatás heti 2x30 perc főtárgyóra (választott hangszer/ének) és heti 2x45 perc szolfézs (kötelező) foglalkozásból áll.

 

Zeneművészeti ág – népzene

A felvételhez iskolai előképzettség nem szükséges

Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos kultúra értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző- rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget.

A zeneoktatás heti 2x30 perc főtárgy óra (választott hangszer/ének) és heti 2x45 perc szolfézs (kötelező) foglalkozásból áll.

 

Képző- és iparművészeti ág

A felvételhez iskolai előképzettség nem szükséges

A tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző- és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, alakítja készségeiket.

 

A képző- és iparművészet műfaj tantárgyainak tartalma

A vizuális alapozó gyakorlatok tantárgy az előképző két évfolyamának komplex művészeti tantárgya, mely sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése segíti a tanulók kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását.

Az alapfok és a továbbképző kötelező tárgya: a vizuális alkotó gyakorlat tantárgy, a főtárgy: az alapfok 1-3. évfolyamáig a grafika és festészet alapjai tantárgy, majd az alapfok 4. évfolyamától a tanszakonként különböző szakmai műhelygyakorlat tantárgy.

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát.

A tanuló a helyi intézményi lehetőségektől függően, a tanszaki műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének megfelelően választ.

Iskolánkban a grafika és festészet, valamint a környezet- és kézműves kultúra tanszak műhelygyakorlatai közül tudnak növendékeink választani.

 

Táncművészeti ág - néptánc

A táncművészeti ág a választott táncos formanyelv elsajátításán keresztül a tanulók mozgáskultúrájának fejlesztését szolgálja. A program integrált óraszervezési lehetőséget biztosít arra, hogy a hasznos, gyakorlati tudás megszerzése az elméleti ismeretek integrálásával és gyakorlatorientált feldolgozásával valósulhasson meg.

 

Jelentkezés:

jelentkezési lap kitöltésével 2024. június 13-ig

 

Felvételi időpontok:

2024. június 14 15:00 – 17:00 óráig

 

Pótfelvételi:

2024. szeptember első hete (az üres férőhelyekre).

 

Felvételi követelmények

Felvételi hangszeres főtárgyra:

Kezdőknek: felvételijük rövid játékos formában történik.

egy magyar népdal, vagy gyermekdal eléneklése

ritmustapsolás, visszhang-éneklés

Hangszeres főtárgyra jelentkezhetnek más zeneiskolából érkezők is. Az ő számukra hangszeres felvételit szervezünk. Felvételi anyag: korábban tanult előadási darab, skála, etüd.

Felvételi képző-és iparművészeti ágra: felvételi beszélgetés

Felvételi néptáncra: felvételi beszélgetés

 

Felvételt nyert növendékeink listáját 2024. június 21-ig tesszük közzé a honlapunkon, illetve a portával szemben a hirdetőtáblán.

 

Beiratkozás, térítési díjak befizetése

A beiratkozás időpontjáról később adunk róla tájékoztatást

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Beiratkozási adatlap - kérjük kitöltve, aláírva a titkarsag@wardmaria.hu címre elküldeni. Az eredeti, aláírt példányt kérjük leadni a Titkárságon (vagy az iskola portáján, a Titkárságnak címezve).
 • korábbi tanulmányokról művészeti iskolai bizonyítvány - akinek van már ilyen

A térítési díjat/tandíjat az alábbiak szerint kérjük befizetni:

10700691-70006780-51100005

BUDAPESTI WARD MÁRIA ISKOLA

Közlemény: xy (növendék neve) AMI 2024-2025/ 1. félév

A befizetésről szóló visszaigazolást titkarsag@wardmaria.hu címre kérjük visszaküldeni.

 

Térítési díjak

ZENEMŰVÉSZETI ÁG

A tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 26700,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 13350,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 13350,-Ft

 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

A tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 25000,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 12500,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 12500,-Ft

 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

A tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 26400,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 13200,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 13200,-Ft

 

Tandíjak

ZENEMŰVÉSZETI ÁG

Heti hat tanórát meghaladó számú tanórai foglalkozás esetén a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 80100,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 40050,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 40050,-Ft

Minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a 22. életévét betöltötte

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 89000,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 44500,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 44500,-Ft

 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

Heti hat tanórát meghaladó számú tanórai foglalkozás esetén a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 26500,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 13250,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 13250,-Ft

Minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a 22. életévét betöltötte

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 29400,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 14700,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 14700,-Ft

 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

Heti hat tanórát meghaladó számú tanórai foglalkozás esetén a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 28000,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 14000,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 14000,-Ft

Minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a 22. életévét betöltötte

 • Fizetendő éves díj 2024/2025-ös tanév egészére: 31100,-Ft
  • 2024. szeptember 15-ig befizetendő díj (1. félév): 15550,-Ft
  • 2025. január 15-ig befizetendő díj (2. félév): 15550,-Ft

Gimnázium

 

Egyeztetett középiskolai felvételi jegyzék

Ideiglenes középiskolai felvételi eredmények

 

Igazgatói tájékoztatónk:

 

Középiskolai felvételi tájékoztató a 2024-2025. tanérvre

0001 és 0002 tanulmányi terület angol nyelvi felvételi követelménye

Felvételi és átvételi eljárás a Gimnáziumba:

Jelentkezési lap 9. osztályba >>>>

Jelentkezési lap 10-12. osztályba >>>>

GYIK: Mit tegyek, ha nem tudok letölteni egy dokumentumot?

Egyes böngészőkben a letöltés nem indul el automatikusan. Kérjük használja a jobb klikk "Link metése másként" opciót.

Amennyiben olyan hibaüzenet érkezik, hogy a letöltés nem biztonságos, válassza a megőrzés opciót.  


Iskolánk fenntartója a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság. Iskolánk névadója Ward Mária (1585-1645).

 

Iskolánkban három alappillérre épül értékközvetítő pedagógiánk:

 

TUDÁS-LELKISÉG-SZOLGÁLAT

 

Középiskolai felvételi tájékoztató >>>>

 

2.      Átvételi eljárás a Budapesti Ward Mária Általános Iskolába és Gimnáziumba

Iskolánkban az átvételi eljárás négy részből áll:

1. Az alábbi dokumentumok benyújtása:

 • kitöltött jelentkezési lap
 • Nevelési tanácsadó vagy Szakértői Bizottság által kiállított szakvélemény eredménye
 • az összes korábbi bizonyítvány hiteles másolata, a megelőző három évre visszamenőleg (amennyiben van)
 • az adott tanév értékelési naplójának tanulóra vonatkozó másolata
 • plébánosi/hitoktatói ajánlás
 • családi bemutatkozó levél

 2. Felvételi elbeszélgetések:

 • a vezetőség valamelyik tagjával
 • a leendő osztályfőnökkel
 • nyelvtanárral
 • fejlesztőpedagógusainkkal

3. Próbanap abban az osztályban, ahová a jelentkező a felvétel után kerül

4. A vezetőség állásfoglalást kér az elbocsátó iskola igazgatójától az átjelentkező tanulóról

A végső döntést a vezetőség az osztályfőnök, az érintett szaktanárok és a fejlesztő pedagógusok véleménye alapján hozza meg.

Középiskolai tájékoztató PREZI:

Általános Iskola

 

Jelentkezés első osztályba a 2024/25-ös tanévre! Mindenkit szeretettel várunk iskolakóstoló programjainkra!

 

A Budapesti Ward Mária Iskola a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásában a 2024-2025. tanévben is várjuk leendő első osztályos diákjainkat.

Programjainkra erre a linkre kattintva jelentkezhet.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Zeneművészeti Szakgimnázium

Felvételi eljárás a Zeneművészeti Szakgimnáziumba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakgimnáziumi képzés 9. évfolyamára >>>>

 

Jelentkezési lap a zeneművészeti szakgimnázium OKJ-s képzésére >>>> OKJ-s képzésünkre szeptember 1-ig 25. életévüket be nem töltött növendékek jelentkezését várjuk!

Tanulmányi területek kódszáma >>>>

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉS KÖVETELMÉNYEK >>>>

Várjuk a jelentkezéseket az iskola@wardmaria.hu címre.

A zeneművészeti szakgimnázium művész-tanárai >>>>

 

Intézményi sajátosságok tanulmányi téren

 • Szakmai tárgyakat emelt óraszámban oktatjuk.
 • A szakgimnáziumban egy idegen nyelv tanulása kötelező, melynek óraszáma 9. és 10. évfolyamban a kerettantervi ajánlás feletti, a sikeres nyelvvizsgaszint elérése, a nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése érdekében.
 • A közismereti érettségi tárgyak közül emelt óraszámban oktatjuk a matematikát és a történelmet.
 • A hittan oktatás minden diákunk számára magától értetődően kötelező.

 

Egyházzenész

0011 - Egyházzenész, Kántor-énekvezető

0012 - Egyházzenész, Kántor-kórusvezető

0013 - Egyházzenész, Kántor-orgonista

0014 - Egyházzenész, Kántor-gitáros

 

Klasszikus zenész

0021 - Klasszikus zenész, Hangkultúra

0022 - Klasszikus zenész (fafúvós)

0023 - Klasszikus zenész (rézfúvós)

0024 - Klasszikus zenész (húros-vonós)

0025 - Klasszikus zenész (billentyűs)

0026 - Klasszikus zenész, Magánénekes

 

Népzenész

0031 - Népzenész, Népi énekes

0032 - Népzenész (fafúvós)

0033 - Népzenész (húros-vonós)

 

A zeneművészeti szakgimnázium párhuzamos képzésére jelentkező általános iskola 8. osztályába járó diákoknak meg kell írni az egységes, központi felvételi írásbelit magyar nyelv és matematika tantárgyakból, valamint meg kell felelni a zenei képességvizsgálat írásbeli és szóbeli meghallgatásain.