Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2023-2026. 

Iskolánk 2023-ban második alkalommal adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnáziumot érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  • Népzenei tematikájú és népzene-tanítási módszertani kurzusok szervezése, népdaléneklési verseny, népzenei vetélkedő szervezése
  • Iskoladráma színpadra állítása és előadása korabeli hagyomány alapján
  • Együttműködés iskolai programokban - népzenész növendékek bevonása általános iskolák kulturális programjaiba
  • Módszertani anyagok, tananyagok fejlesztése, kipróbálása, értékelése
  • Népzenei hangzóanyagok lejegyzése és kiadásra való előkészítése

 

Kapcsolattartó:

Szabó Ágnes
Telefon: +36 30 4790140
Email: szabo.agnes@wardmaria.hu