Határtalan konzisok '22

A Budapesti Ward Mária Iskola zeneművészeti képzésben tanuló növendékei (klasszikus zenész, egyházzenész és népzenész tanulók) tanulmányaikban számos alkalommal és több tantárgyon keresztül tanulnak az erdélyi magyar zenei hagyományról, kulturális értékekről. Kirándulásunk kitűnő alkalom volt arra, hogy iskolai, tanult ismereteiket összeillesszék, kiegészítsék, tapasztalatokat, képeket szerezzenek arról a vidékről és arról a kulturális és épített örökségről, amit Erdély és a Partium jelent. Előzetesen igyekeztünk őket felkészíteni: bemutattuk a tervezett útvonalat, próbáltuk felvázolni, mennyi és milyen mélységű befogadni való vár rájuk. Kiváló programunk és idegenvezetőink sokrétű, szakszerű vezetéssel teljesítették be az előre felvázoltakat és járultak hozzá a kirándulás nagyszerűségéhez.

A Budapesti Ward Mária Iskola zeneművészeti képzésben tanuló növendékei (klasszikus zenész, egyházzenész és népzenész tanulók) tanulmányaikban számos alkalommal és több tantárgyon keresztül tanulnak az erdélyi magyar zenei hagyományról, kulturális értékekről. Kirándulásunk kitűnő alkalom volt arra, hogy iskolai, tanult ismereteiket összeillesszék, kiegészítsék, tapasztalatokat, képeket szerezzenek arról a vidékről és arról a kulturális és épített örökségről, amit Erdély és a Partium jelent. Előzetesen igyekeztünk őket felkészíteni: bemutattuk a tervezett útvonalat, próbáltuk felvázolni, mennyi és milyen mélységű befogadni való vár rájuk. Kiváló programunk és idegenvezetőink sokrétű, szakszerű vezetéssel teljesítették be az előre felvázoltakat és járultak hozzá a kirándulás nagyszerűségéhez.

A közös utazás és közös élmények erősítették a gyerekek között a mindennapokban talán nehezebben megélhető kapcsolatokat, közelebb hozták egymáshoz a különböző műfajokat tanuló gyerekeket is. A három tanszak tanítási rendje, fókusza eltér egymástól, de a kirándulás idejére összerendeződtek a célok, egymásra hangolódtak a gyerekek. A programokon való érdeklődés, a felénk érkező kérdések bizonyították, hogy a diákok mindannyian nyitottak voltak úgy az épített örökség, mint a népi kultúra vagy a művelődéstörténet befogadására.

A diákok erős pozitív élményeket szereztek erdélyi vendéglátóink derűjéről, vendégszeretetéről, beleláthattak a Zsobokon élő nehéz sorsú gyerekek mindennapjaiba, közösen muzsikálhattak partneriskolánk tanulóival. Ezek a benyomások – elmondásuk szerint is – meghatározó, elgondolkodtató, építő jellegűek voltak.

A Ward Iskola zenei szakgimnáziuma néhány éves múltra tekint vissza, melyben eddig nem volt külhoni zenei tanrendű iskolai kapcsolat. Külön örömmel tölt el bennünket, hogy a kolozsvári Sigismund Toduta Zenei Főgimnáziummal tartalmas találkozásokat tudhatunk magunkénak. Reméljük, hogy a megkezdett szakmai kapcsolat a jövőben tovább tud épülni.

 

Előkészítő foglalkozás 2022.03.07

Az előkészítő foglalkozáson megbeszéltük utazásunk célját, a tervezett az útvonal történeti-néprajzi és lelki vonatkozásait. Kitértünk a határon túli magyarság sajátos történelmi helyzetére, a diákok erdélyi magyarokról való eddigi ismereteire, kapcsolataira. Vetített képes bejárást tettünk a tervezett útvonalon, megnéztük a térképen, merre indulunk, hangzó zenei példákkal illusztráltuk a vidéket. Katolikus iskolaként fontosnak tartottuk utunk nagyböjti jellegét, kifejezetten készültünk a csíksomlyói kegytemplom látogatására. Utazásunk előkészítésének külön fonalat és megbeszélnivalót adott az akkor egy hónapja tartó ukrán-orosz háború, előkészítő foglalkozásunkon ezzel a témával is foglalkoztunk.

 

Útvonalunk

A tervezett tematika elsősorban az egyházzenei és népzenei ismeretek bővítése tekintetében valósult meg. Az utazás első szakaszán, Nagyváradig, Szent Lászlóhoz kapcsolódó népénekeket tanultunk és énekeltünk a buszon, előre elkészített énekes füzetünkből. A kirándulást kísérő tanár kollégák a bejárt útvonalhoz kapcsolódóan tanítottak népdalokat és osztottak meg néprajzi ismereteket a gyerekekkel. Zsobokon kalotaszegi népdalokkal köszöntöttük a diákotthon lakóit és zsoltárt énekeltünk a református templomban. A válaszúti Kallós Múzeum és a bonchidai kastély és református templom az észak-mezőségi dallamok tanulását inspirálta, amelyekből néhány nappal később, kolozsvári testvériskolánkban is megmutattunk néhányat. A Csíki Székely Múzeum tárlatán megnéztük a Kájoni kéziratokat, előtte egyházzenész kollégánk ismertette a diákokkal a kéziratok jelentőségét. A mezőmadarasi református templomban áhítaton vettünk részt és a lelkész úr vezetésével zsoltárt énekeltünk. Egyházzenész növendékeink rövid orgonakoncertet adtak.

 

Részvétel az Iskola Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezésén

A Határtalanul programban résztvevő diákok az iskolai megemlékezés feladatát vállalták a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódva. Az idei évben ez a program kapcsolódott az iskola nagyszabású, éves művészeti gálájához, a Ward-esthez. Ennek keretében hangzott el a diákok előadásában egy műsorfűzés, amelyben egyrészt a trianoni békeszerződés emléknapjára készült összeállítás, másrészt pedig az erdélyi úton készült és az élményekből inspirálódott népzenei műsorszámok szólaltak meg:

  • Mezőségi dallamok zenekarral és tánccal. Előadták a zeneművészeti szakgimnázium Határtalanul programban résztvevő növendékei és tanárai. Az összeállítás az erdélyi úton megtanult dallamokból épült fel.
  • Magyarbecei dallamok furulyával, brácsakísérettel. Előadták a zenaművészeti szakgimnázium Határtalanul programban résztvevő növendékei.
  • megemlékezés a trianoni békeszerződés emléknapja előestéjén:
    • Hazám, hazám, édes hazám… (bukovinai keserves). Előadta Ocskay Brigitta népi énekes növendék és Szabó Ágnes, tanár.
    • Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a Trianonhoz fűződő gondolatait felolvasta Rudolf Krisztina, tanár (Talpraállásunkért - A trianoni békediktátum 100. évfordulója kapcsán - Szombathelyi Egyházmegye (martinus.hu))
    • Fordulj, kedves lovam napszentület felé… A Kallós Zoltán után ikonikussá vált válaszúti (Mezőség, Erdély) dallamot vonós zenekari kísérettel, tánccal előadták a Határtalanul programban részt vevő zeneművészeti szakgimnáziumi diákok és tanáraik.

Az ünnepi műsor felkészítő tanárai voltak: Vajda Rozália, Rudolf Krisztina, Szabó Ágnes, Gombai Tamás, Kerékgyártó Gergely.

 

Zenei kapcsolódásaink

A két város – így a programban résztvevő két iskola infografika formájában igyekezett megmutatni Budapest és Kolozsvár kulturális kapcsolódási pontjait. A prezentációban nem törekedhettünk teljességre, de igyekeztünk a programokban kidomborodó három zenei irány (népzene, egyházzenei emlékek és klasszikus zene) összefüggéseit is megmutatni.

Az infografika ezen a linken elérhető:

https://create.piktochart.com/output/ba4bb257e0ba-budapest-kolozsvar-bwmi-s-toduta

 

Napi beszámolóink az iskola hivatalos Facebook-oldalán:

#‎wardkonzi – Felfedezés | Facebook

 

A testvériskola látogatása nálunk:

https://www.youtube.com/watch?v=BbsJVbqxAVE&fbclid=IwAR0igMBoBHDjtU8cn7ClWVMtCEDxaof7rFHd_FX7rD7H7tB0xnHbHKSxDXg