Felvidéki beszámoló

Határtalanul 2013

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola 7. évfolyama nemrégiben tért haza felvidéki kirándulásáról. A Felvidék gótikus és reneszánsz emlékeit bebarangoló utazás a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. HATÁRTALANUL! BGA-12-HA-01-0759 sz. pályázatának támogatásával jött létre. A program záró rendezvényére június 18-án került sor a Molnár utcai iskolában egy témanap keretében.

Látnivalókban és ismeretanyagban igen gazdag időszak áll a diákok mögött. Az utazást megelőzően több előkészítő órán és múzeumlátogatáson is részt vettek, ahol felkészültek a kiránduláson látható, tapasztalható dolgokra.

Mivel egy tematikus útra indultak, ami elsősorban a gótikus és reneszánsz emlékeket tárta a diákok elé, az előkészületeket a Magyar Nemzeti Galéria középkori szárnyasoltár kiállításán kezdték. Az épített örökség megtekintése mellett a felvidéki magyarság hagyományainak, emlékhelyeinek megismerése is célja volt a kirándulásnak, ezért a további előkészítő foglalkozásokon a szlovák nyelvvel való alapszintű ismerkedés, a Felvidékhez kapcsolódó zenei- és irodalmi emlékeink felelevenítése, megismerése, valamint a térség történelmének áttekintése, az ott élő népek szokásairól szóló ismeretek is előkerültek, amelyeket még személyesebbé varázsolt az út során a kassai Márai Sándor magyar iskolában tett látogatás is.

Az egy hónapos felkészülés eredményeképpen a diákok kellő lelkesedéssel és nyitott várakozással vágtak neki a 4 napos útnak, amely a következő állomásokat érintette:

Budapest – Kassa – Frics – Felsőerdőfalva – Bártfa – Ólubló – Vörös kolostor – Kakaslomnic – Késmárk – Ótátrafüred – Tarpataki vízesés – Csorba-tó – Csütörtökhely – Lőcse – Szepesi Káptalan – Szepesi vár – Eperjes – Budapest

Felsorolni nehéz lenne egy ilyen rövid írásban, mi minden látnivaló került megtekintésre. Csupán néhány érdekességet emelnénk ki. A már említett kassai iskolalátogatás mellett a diákok rövid megemlékezést tartottak II. Rákóczi Ferenc síremlékénél, valamint Késmárkon, a Thököly-emlékhelyen. A gótikus és reneszánsz műemlékek megtekintése mellett bejárták a Sárosi Falumúzeumot is, és jutott idő a Magas-Tátrában egy rövid kirándulásra, a természeti kincsek: a Tarpataki vízesés és a Csorba-tó megcsodálására.

Az út során felkeresett látnivalókról a diákok tartottak kiselőadásokat a helyszíneken vagy a buszút során, így a két látnivaló közötti időt is hasznosan tölthették. A diákok számára az egész utat összefoglaló kis munkafüzetet állítottak össze tanáraik, ami segítette feldolgozni, rendszerezni azt a rengeteg új információt és a látottakat, amivel e 4 nap során találkoztak.

Hazatérés után különböző fórumokon számolhattak be az élményeikről. Elsőként egy értékelő órán vettek részt, majd egy bemutató előadás következett, ahol másoknak is kedvet sikerült csinálni, hogy hasonló tematikus kirándulásokon vegyenek részt, és éljenek a pályázat kínálkozó lehetőségével. Végül egy témanap keretében bárki feldolgozhatta azokat a feladatokat, megfejthette a rejtvényeket, amelyek az utazást feldolgozó munkafüzetből kerültek elő, és élménybeszámolókkal, fényképek vetítésével segítették az érdeklődőket, hogy ők is bepillantást nyerjenek a közel két hónapos program során előkerülő ismeretekbe, és ki-ki a saját módján és igényei szerinti mélységben feldolgozhassa az idei 7. évfolyam számára megvalósult program során kapott élményeket, látottakat.