Út a tudományhoz

Iskolánk két 11-es diákja, Brunner Kinga és Gintner Hajna Zsófia ebben az évben „Autóipari

polimerkompozitok termikus tulajdonságainak vizsgálata újrahasznosítás céljából” című kutatási programban vett részt.

Kutatómunkájuk az erre a célra elnyert Útravaló Ösztöndíjprogram Út a

tudományhoz alprogram (pályázati regisztrációs kód: P-UT-2014/2015-0031) pályázata révén valósulhatott meg.

Kutatásaikat az MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetében végezték kémiatanáruk mentorálásával.

Az eddig elvégzett kutatómunkához szívből gratulálunk, és további szép eredményeket kívánunk nekik.